คอนกรีตกำลังอัดสูงพิเศษ โม่เล็ก 600 ksc.cu. อินทรี ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ ,ปูนซีเมนต์ ราคา ปูนมิกซ์ คอนกรีตผสมเสร็จ ราคา สั่งปูนออนไลน์ ส่งได้ทั่วประเทศ

คอนกรีตกำลังอัดสูงพิเศษ โม่เล็ก 600 ksc.cu.

คอนกรีตกำลังอัดสูงพิเศษ โม่เล็ก 600 ksc.cu.ราคาทั่วไป 4,355.00 บาท
4,355.00 บาท
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 4,659.85 บาท
พร้อมส่ง

คำนวณคอนกรีตใช้กี่คิว

คำนวณหาจำนวนคอนกรีต

 
รายการเปรียบเทียบคอนกรีตผสมเสร็จ
0
Close

เปรียบเทียบคอนกรีตผสมเสร็จ

คุณสมบัติคอนกรีตกำลังอัดสูงพิเศษ โม่เล็ก 600 ksc.cu. ของอินทรี

คอนกรีตกำลังอัดสูงพิเศษ โม่เล็ก 600 ksc.cu.
ชื่อคอนกรีตผสมเสร็จ : คอนกรีตกำลังอัดสูงพิเศษ โม่เล็ก 600 ksc.cu.
กำลังอัดลูกบาศก์
กำลังอัดลูกบาศก์( cube ): 650 kg/cm²
กำลังอัดทรงกระบอก
กำลังอัดทรงกระบอก( cylinder ): 600 kg/cm²
ค่ายุบตัวคอนกรีต์
ค่ายุบตัวคอนกรีต (slump) : 17.5±2.5 ซม.

คอนกรีตกำลังอัดสูงพิเศษ โม่เล็ก 600 ksc.cu. ของอินทรี

คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดสูงพิเศษ( High-Strength Concrete (HSC)) สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป รองรับงานที่ต้องการกำลังอัดสูงกว่า 450 กก.ต่อ ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน คอนกรีตชนิดนี้เหมาะสำหรับงานอาคารสูง งานโครงสร้างขนาดใหญ่ หรืองานโครงสร้างที่ต้องการคอนกรีตกำลังอัดสูง การซึมผ่านของน้ำได้ยากขึ้น

อินทรีรถเล็ก

สำหรับหน่วยงานที่รถโม่ใหญ่ สิบล้อ (สามารถตรวจสอบขนาดรถโม่คอนกรีต ขนาดรถโม่ปูนเล็ก) ไม่สามารถเข้าถึง ถนนแคบ ห้ามรถบรรทุกเข้า ติดเวลา เทไม่ทัน ปูนเสื่อมหรื่อหมดอายุ โดยคอนกรีตผสมเสร็จมีอายุ ประมาณ 2 ชั่วโมง เป็นต้น

โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อินทรีคอนกรีต
โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อินทรีคอนกรีต

คอนกรีตกำลังอัดสูงพิเศษ โม่เล็ก 600 ksc.cu.ใช้ได้ดีกับงาน

สำหรับงานคอนกรีตชนิดนี้เหมาะสำหรับงานอาคารสูง งานโครงสร้างขนาดใหญ่ หรืองานโครงสร้างที่ต้องการคอนกรีตกำลังอัดสูง ที่ต้องการรับน้ำหนักเกิน  450 กก.ต่อตร.ซม.

โครงสร้างที่เหมาสมกับคอนกรีตกำลังอัดสูงพิเศษ

 • อาคารสูง (High-rise building) ลดน้ำหนักขององค์รวมโครงสร้างอาคาร โดยส่วนมากใช้กับเสาอาคาร จะประหยัดกว่าการใช้กับพื้นและคาน
 • สะพานที่ช่วงยาวๆ(Long span bridges) ลดขนาดให้ความลึกของคานลดลง ส่งผลต่อความสามารถในเพิ่มความยาวของสะพานขึ้น สะพานมีความยาวเพิ่มขึ้นได้
 • คอนกรีตอัดแรง (Prestressed concrete) ต้องมีกาลังอัดช่วง 360 ksc (35MPa) จึงจะตัดลวดสลิงได้ เพิ่มความเร็วในการทางาน ลดระยะเวลาในการดึงลวด
 • งานทางสถาปัตยกรรม ที่ต้องการความบางของโครงสร้าง

ข้อควรทราบ

 1. ราคาข้างต้นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  All prices are subjected to change without prior notice
 2. ราคาคอนกรีตดังกล่าว รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว
  The quote prices included Value Added Tax(Vat)
 3. ในกรณีที่จัดส่งคอนกรีตระยะทางเกินกว่า 15 กม.แต่ไม่เกิน 20 กม.จากหน่วยผลิต บริษัทฯ จะคิดราคาคอนกรีตเพิ่มจากราคาขายทั่วไปในอัตรา 150 บาท/ลบ.ม. โดยราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  In case the order of concrete delivery milage excess 15 km. from plant.Well make the concrete price surcharge of 150 baht/cu.m. Such surcharge does not include 7% VAT
 4. อายุคอนกรีตผสมเสร็จที่เหมาะสมกับการใช้งานนั้น ไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมงครึ่ง
  Ready mixed concrete should within 2.5 hours after produce
 5. ราคาดังกล่าวเริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

รถโม่เล็กอินทรี
รถโม่เล็กอินทรี
ขนาดรถ
เมตร
กว้าง
5.20
สูง
3.10
ยาว
5.50
ระยะปลอดภัย
เมตร
ถนนกว้าง
3.00
โค้งหักศอก
4.00
สายไฟสูงเกิน
3.00
น้ำหนัก
ตัน
รถเปล่า
3.7
คอนกรีต
4.8
รวม
8.5
ระยะรางปล่อยคอนกรีต
รางปล่อยคอนกรีต
 • รางปล่อยคอนกรีตสูง 1.10 เมตร
 • รางปล่อยคอนกรีตยาว 1.50เมตร
 • รางเสริม พีวีซี 2.00เมตร

 

วิธีการทำงานกับคอนกรีตกำลังอัดสูงพิเศษ โม่เล็ก 600 ksc.cu.

การใช้งานคอนกรีตผสมเสร็จอย่างถูกวิธี

 • หลีกเลี่ยงการผสมน้ำเพิ่มที่หน้างาน เพราะจะทำให้ส่วนผสมคอนกรีตเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้คอนกรีตเกิดการแยกตัว ขณะเทคอนกรีต เกิดปัญหาคอนกรีตเป็นฝุ่นที่ผิวหน้า เกิดปัญหาค่ากำลังอัดต่ำกว่าค่าการรับรอง
 • ในระหว่างการเทคอนกรีต ควรมีการลำเลียงคอนกรีตอย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยคอนกรีตจากที่สูง เพื่อป้องกันการแยกตัวของคอนกรีต รวมทั้งการทำคอนกรีตให้แน่น อย่างเหมาะสม เพื่อให้คอนกรีตเข้าแบบหล่อได้อย่างสมบูรณ์ เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่เกิดรูพรุนเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว
 • หลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว ควรมีการบ่มคอนกรีตที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำของคอนกรีต ส่งผลให้ ลดปัญหาในเรื่องของการแตกร้าวของคอนกรีตเนื่องจากการหดตัว และทำให้การพัฒนากำลังอัดคอนกรีตเกิดได้อย่างสมบูรณ์
 • คอนกรีตกำลังอัดสูงพิเศษ เป็นคอนกรีตที่ระยะเวลาการก่อตัว ค่อนข้างสั้น เร็ว ดังนั้นเวลาในการทำงานควรระวังเรื่องการแห้งที่เร็ว

การเตรียมความพร้อมสำหรับรถโม่เล็ก

ทางเข้าหน้างานต้องกว้างประมาณ 3 เมตร และต้องไม่มีสิ่งกีดขวางด้านบนอย่างต่ำ 4 เมตร

รถเล็กอินทรี

ควรวัดขนาดหน้างานก่อนการสั่งซื้อโดยวัดขนาดความกว้าง ความยาว และความสูง (หรือความลึก) โดยอ้างอิงเป็นหน่วยเมตร

รถเล็กอินทรี

ควรทำกระบะขนาด 0.5-1 ลบ.ม. ไว้รองรับคอนกรีต พร้อมกระป๋อง พลั่ว จอบ และรถเข็นไว้ลำเลียง

ควรใช้คอนกรีตให้หมดภายใน 1 - 1.5 ชม. หลังรถโม่มาถึงหน้างานเพื่อรักษาคุณภาพคอนกรีต และหลังการเทควรบ่มชื้นอย่างน้อย 7 วันด้วยการฉีดน้ำ หรือ ใช้กระสอบคลุม

 

ข้อเสนอแนะ

รถบรรรทุกคอนกรีตผสมเสร็จ ขนาด 2 คิว อินทรีคอนกรีต


รถโม่เล็กอินทรีคอนกรีต

ขนาดรถโม่เล็ก 6 ล้อ อินทรีคอนกรีต

 • ความกว้างรถโม่เล็ก 6 ล้อ 2 คิวเท่ากับ 2.0 เมตร
 • ความยาวรถโม่เล็ก 6 ล้อ 2 คิวเท่ากับ 5.1 เมตร
 • ความสูงรถโม่เล็ก 6 ล้อ 2 คิวเท่ากับ 3.0 เมตร

น้ำหนักบรรทุกรถโม่เล็ก 6 ล้อ

 • น้ำหนักรถโม่เล็ก 6 ล้อเปล่า น้ำหนัก 3.7 ตัน (3,700 กก.)
 • น้ำหนักบรรทุกตัวรถพร้อมคอนกรีตผสมเสร็จ 2 คิว น้ำหนักรวม 4.8 ตัน (4,800 กก.)
 • น้ำหนักรวมรถโม่+คอนกรีต เท่ากับ 8.5 ตัน (8,500 กก.)

ระยะปลอดภัยสำหรับถนนโม่เล็ก 2 คิว อินทรีคอนกรีต

ความกว้าง 3 เมตร ความสูง 3.10 เมตร ถนนหรือสะพานต้อง รับน้ำหนักได้อย่างน้อย 9 ตัน รัศมีโค้ง วงเลี้ยว 3 เมตร

รางเสริมพีว๊ซี ขนาด 2 เมตร รถโม่เล็ก 6 ล้อ อินทรีคอนกรีต
ภาพประกอบ : รางเสริมพีวีซี ระยะราง

รางและอุปกรณ์เสริมราง

 • ความยาวราง 1.5 เมตร
 • ความสูงรางปล่อยคอนกรีต 1.1 เมตร
 • ความยาวราง 1.5 เมตร
 • รางเสริมพีวีซี รถโม่เล็ก ความยาว 2 เมตร

 ต้องการรู้ว่าคอนกรีตผสมเสร็จ ดูความแข็งแรงยังไง การทดสอบว่า คอนกรีตผสมเสร็จ ได้มาตรฐานแล้ว หน่วยต่าง ๆ ของการวัดคอนกรีตเบื้องต้นอ่านได้จาก ความแข็งแรงของคอนกรีตผสมเสร็จ หรือทำความเข้าใจเรื่อง ปูนมิกซ์เบื้องต้นจากหัวข้อคล้าย ๆ กันนี้อ่าน หน่วยวัด ศัพท์ คอนกรีตผสมเสร็จ

 

ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ วันศุกร์ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบราคาที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าของปูนมิกซ์เท่านั้น

ราคาเฉพาะพื้นที่กทม.และปริมณฑล  คอนกรีตผสมเสร็จต่างจังหวัด หรือกรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของเรา พร้อมปักหมุดจุดเทคอนกรีต เจ้าหน้าที่ปูนมิกซ์ จะตรวจสอบราคาที่ถูกต้องให้

 คอนกรีตผสมเสร็จอื่น ๆ จาก อินทรี
 • คอนกรีตกำลังอัด 180 ksc.c
  (฿ 2,430.0) ฿2,120.0
 • คอนกรีตรถโม่เล็ก กำลังอัด
  (฿ 2,810.0) ฿2,580.0
 • คอนกรีตรถโม่เล็ก กำลังอัด
  (฿ 2,800.0) ฿2,617.0
 • คอนกรีต 280ksc.cu.
  (฿ 2,550.0) ฿2,530.0
 • คอนกรีตปั๊ม 210ksc.cu.
  (฿ 2,510.0) ฿2,500.0
 • คอนกรีตปั๊ม 240ksc.cu.
  (฿ 2,550.0) ฿2,530.0