อินทรีคอนกรีตรถเล็ก เข็มเจาะเล็ก 350ksc.cu. อินทรี ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ ,ปูนซีเมนต์ ราคา ปูนมิกซ์ คอนกรีตผสมเสร็จ ราคา สั่งปูนออนไลน์ ส่งได้ทั่วประเทศ

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com
โทร.สั่งคอนกรีต
 สั่งกับปูนมิกซ์
0 2077 0377
0 2946 6352
0 2946 7569

อินทรี อินทรีคอนกรีตรถเล็ก เข็มเจาะเล็ก 350ksc.cu.

อินทรีคอนกรีตรถเล็ก เข็มเจาะเล็ก 350ksc.cu.
อินทรีคอนกรีตรถเล็ก เข็มเจาะเล็ก 350ksc.cu.

อินทรีคอนกรีตรถเล็ก เข็มเจาะเล็ก 350ksc.cu.

ราคาทั่วไป 3,220.00 บาท
ขาย 3,210.00 บาท
ประหยัด ทันที 10 บาท

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 3,434.70 บาท

พร้อมส่ง

คำนวณใช้กี่คิว

คำนวณหาจำนวนคอนกรีต

χ
χ
 
รายการเปรียบเทียบคอนกรีตผสมเสร็จ
0
Close

เปรียบเทียบคอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตผสมเสร็จ อินทรีคอนกรีตรถเล็ก เข็มเจาะเล็ก 350ksc.cu. รับน้ำหนักเท่ากันนี้ มีโรงผลิตมากกว่าหนึ่งที่ สามารถจัดส่งให้คุณได้ เราจะตรวจสอบราคาให้คุณทันที จาก หน่วยผลิต ทั้งหมดให้ ราคาที่ได้ขึ้นกับระยะทางระหว่าง หน่วยผลิตคอนกรีตอินทรีคอนกรีตรถเล็ก เข็มเจาะเล็ก 350ksc.cu.กับสถานที่เทคอนกรีต หน่วยงานของของคุณ
ช่วยคุณ ประหยัดเงินได้ทันที
Tel. 0 2946 6352,0 2946 7569,02 077 0377 Fax. 0 2116 9443
e-mail:sales.poonmix@gmail.com,sales@poonmix.com,

คุณสมบัติ อินทรีคอนกรีตรถเล็ก เข็มเจาะเล็ก 350ksc.cu. ของ อินทรี

อินทรีคอนกรีตรถเล็ก เข็มเจาะเล็ก 350ksc.cu.
ชื่อคอนกรีตผสมเสร็จ : อินทรีคอนกรีตรถเล็ก เข็มเจาะเล็ก 350ksc.cu.
กำลังอัดลูกบาศก์
กำลังอัดลูกบาศก์( cube ): 350 kg/cm²
กำลังอัดทรงกระบอก
กำลังอัดทรงกระบอก( cylinder ): 300 kg/cm²
ค่ายุบตัวคอนกรีต์
ค่ายุบตัวคอนกรีต (slump) : 10.0±2.5 ซม.

อินทรีคอนกรีตรถเล็ก เข็มเจาะเล็ก 350ksc.cu. ของ อินทรี

คอนกรีตเข็มเจาะเล็ก สำหรับงานเข็มเจาะ รองรับน้ำหนักได้ 350 กก.ต่อ ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน สำหรับงานเข็มเจาะเล็ก

 

คอนกรีตเข็มเจาะเล็กอินทรี

 

อินทรีรถเล็ก

สำหรับหน่วยงานที่รถโม่ใหญ่ สิบล้อ (สามารถตรวจสอบขนาดรถโม่คอนกรีต ขนาดรถโม่ปูนเล็ก) ไม่สามารถเข้าถึง ถนนแคบ ห้ามรถบรรทุกเข้า ติดเวลา เทไม่ทัน ปูนเสื่อมหรื่อหมดอายุ โดยคอนกรีตผสมเสร็จมีอายุ ประมาณ 2 ชั่วโมง เป็นต้น

อินทรีคอนกรีตรถเล็ก เข็มเจาะเล็ก 350ksc.cu.ใช้ได้ดีกับงาน

คอนกรีตเข็มเจาะเล็ก สำหรับงานเข็มเจาะ เนื้อคอนกรีตมีอัตราไหลที่เหมาะสม ดีกว่าการใช้คอนกรีตทั่วไป ที่ต้องการรับน้ำหนัก 350 กก.ต่อตร.ซม.

,

ข้อควรทราบ

 1. ราคาข้างต้นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  All prices are subjected to change without prior notice
 2. ราคาคอนกรีตดังกล่าว รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว
  The quote prices included Value Added Tax(Vat)
 3. ในกรณีที่จัดส่งคอนกรีตระยะทางเกินกว่า 15 กม.แต่ไม่เกิน 20 กม.จากหน่วยผลิต บริษัทฯ จะคิดราคาคอนกรีตเพิ่มจากราคาขายทั่วไปในอัตรา 150 บาท/ลบ.ม. โดยราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  In case the order of concrete delivery milage excess 15 km. from plant.Well make the concrete price surcharge of 150 baht/cu.m. Such surcharge does not include 7% VAT
 4. อายุคอนกรีตผสมเสร็จที่เหมาะสมกับการใช้งานนั้น ไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมงครึ่ง
  Ready mixed concrete should within 2.5 hours after produce
 5. ราคาดังกล่าวเริ่มใช้ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

 

วิธีการทำงานกับ อินทรีคอนกรีตรถเล็ก เข็มเจาะเล็ก 350ksc.cu.

การใช้งานคอนกรีตกันซึมอย่างถูกวิธี

 • เมื่อรูเจาะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติให้เทคอนกรีตได้จะรีบทำการเทคอนกรีตทันที เพื่อไม่ให้รูเจาะอ่อนตัวหรือกระทบความชื้นในอากาศนานเกินไป จนสูญเสียแรงเฉือน(SKIN FRICTION) ได้
 • หลีกเลี่ยงการผสมน้ำเพิ่มที่หน้างาน เพราะจะทำให้ส่วนผสมคอนกรีตเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้คอนกรีตเกิดการแยกตัว ขณะเทคอนกรีต เกิดปัญหาคอนกรีตเป็นฝุ่นที่ผิวหน้า เกิดปัญหาค่ากำลังอัดต่ำกว่าค่าการรับรอง
 • ในระหว่างการเทคอนกรีต ควรมีการลำเลียงคอนกรีตอย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยคอนกรีตจากที่สูง เพื่อป้องกันการแยกตัวของคอนกรีต รวมทั้งการทำคอนกรีตให้แน่น อย่างเหมาะสม เพื่อให้คอนกรีตเข้าแบบหล่อได้อย่างสมบูรณ์ เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่เกิดรูพรุนเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว
 • หลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว ควรมีการบ่มคอนกรีตที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำของคอนกรีต ส่งผลให้ ลดปัญหาในเรื่องของการแตกร้าวของคอนกรีตเนื่องจากการหดตัว และทำให้การพัฒนากำลังอัดคอนกรีตเกิดได้อย่างสมบูรณ์

การเตรียมความพร้อมสำหรับรถโม่เล็ก

ทางเข้าหน้างานต้องกว้างประมาณ 3 เมตร และต้องไม่มีสิ่งกีดขวางด้านบนอย่างต่ำ 4 เมตร

รถเล็กอินทรี

ควรวัดขนาดหน้างานก่อนการสั่งซื้อโดยวัดขนาดความกว้าง ความยาว และความสูง (หรือความลึก) โดยอ้างอิงเป็นหน่วยเมตร

รถเล็กอินทรี

ควรทำกระบะขนาด 0.5-1 ลบ.ม. ไว้รองรับคอนกรีต พร้อมกระป๋อง พลั่ว จอบ และรถเข็นไว้ลำเลียง

ควรใช้คอนกรีตให้หมดภายใน 1 - 1.5 ชม. หลังรถโม่มาถึงหน้างานเพื่อรักษาคุณภาพคอนกรีต และหลังการเทควรบ่มชื้นอย่างน้อย 7 วันด้วยการฉีดน้ำ หรือ ใช้กระสอบคลุม

 

ข้อเสนอแนะ

รถบรรรทุกคอนกรีตผสมเสร็จ ขนาด 2 คิว อินทรีคอนกรีต


รถโม่เล็กอินทรีคอนกรีต

ขนาดรถโม่เล็ก 6 ล้อ อินทรีคอนกรีต

 • ความกว้างรถโม่เล็ก 6 ล้อ 2 คิวเท่ากับ 2.0 เมตร
 • ความยาวรถโม่เล็ก 6 ล้อ 2 คิวเท่ากับ 5.1 เมตร
 • ความสูงรถโม่เล็ก 6 ล้อ 2 คิวเท่ากับ 3.0 เมตร

น้ำหนักบรรทุกรถโม่เล็ก 6 ล้อ

 • น้ำหนักรถโม่เล็ก 6 ล้อเปล่า น้ำหนัก 3.7 ตัน (3,700 กก.)
 • น้ำหนักบรรทุกตัวรถพร้อมคอนกรีตผสมเสร็จ 2 คิว น้ำหนักรวม 4.8 ตัน (4,800 กก.)
 • น้ำหนักรวมรถโม่+คอนกรีต เท่ากับ 8.5 ตัน (8,500 กก.)

ระยะปลอดภัยสำหรับถนนโม่เล็ก 2 คิว อินทรีคอนกรีต

ความกว้าง 3 เมตร ความสูง 3.10 เมตร ถนนหรือสะพานต้อง รับน้ำหนักได้อย่างน้อย 9 ตัน รัศมีโค้ง วงเลี้ยว 3 เมตร

รางเสริมพีว๊ซี ขนาด 2 เมตร รถโม่เล็ก 6 ล้อ อินทรีคอนกรีต
ภาพประกอบ : รางเสริมพีวีซ๊ ระยะราง

รางและอุปกรณ์เสริมราง

 • ความยาวราง 1.5 เมตร
 • ความสูงรางปล่อยคอนกรีต 1.1 เมตร
 • ความยาวราง 1.5 เมตร
 • รางเสริมพีวีซี รถโม่เล็ก ความยาว 2 เมตร

 ต้องการรู้ว่าคอนกรีตผสมเสร็จ ดูความแข็งแรงยังไง การทดสอบว่า คอนกรีตผสมเสร็จ ได้มาตรฐานแล้ว หน่วยต่าง ๆ ของการวัดคอนกรีตเบื้องต้นอ่านได้จาก ความแข็งแรงของคอนกรีตผสมเสร็จ หรือทำความเข้าใจเรื่อง ปูนมิกซ์เบื้องต้นจากหัวข้อคล้าย ๆ กันนี้อ่าน หน่วยวัด ศัพท์ คอนกรีตผสมเสร็จ

 

ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ วันศุกร์ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2557
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบราคาที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าของปูนมิกซ์เท่านั้น

ราคาเฉพาะพื้นที่กทม.และปริมณฑล ต่างจังหวัดกรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของเรา พร้อมแนบแผนที่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ปูนมกซ์ จะแจ้งราคาที่ถูกต้องให้แก่ท่านอีกครั้ง

 คอนกรีตผสมเสร็จอื่น ๆ จาก อินทรี
 • อินทรีคอนกรีต180ksc.cu.
  (฿ 2,430.0) ฿2,120.0
 • อินทรีคอนกรีต 210ksc.cu.
  (฿ 2,810.0) ฿2,580.0
 • อินทรีคอนกรีต 240ksc.cu.
  (฿ 2,800.0) ฿2,617.0
 • อินทรีคอนกรีต 280ksc.cu.
  (฿ 2,550.0) ฿2,530.0
 • อินทรีคอนกรีตปั๊ม 210ksc.
  (฿ 2,510.0) ฿2,500.0
 • อินทรีคอนกรีตปั๊ม 240ksc.
  (฿ 2,550.0) ฿2,530.0