คอนกรีตโพสเทนชั่น กำลังอัด 380 ksc.cu.เวลา 4 วัน บัวคอนกรีต ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ ,ปูนซีเมนต์ ราคา ปูนมิกซ์ คอนกรีตผสมเสร็จ ราคา สั่งปูนออนไลน์ ส่งได้ทั่วประเทศ

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com
โทร.สั่งคอนกรีต
 สั่งกับปูนมิกซ์
0 2077 0377
0 2946 6352
0 2946 7569

บัวคอนกรีต คอนกรีตโพสเทนชั่น กำลังอัด 380 ksc.cu.เวลา 4 วัน

คอนกรีตโพสเทนชั่น กำลังอัด 380 ksc.cu.เวลา 4 วัน
คอนกรีตโพสเทนชั่น กำลังอัด 380 ksc.cu.เวลา 4 วัน

คอนกรีตโพสเทนชั่น กำลังอัด 380 ksc.cu.เวลา 4 วัน

ราคาทั่วไป 3,160.00 บาท
ขาย 2,591.20 บาท
ประหยัด ทันที 568.8 บาท

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 2,772.58 บาท

พร้อมส่ง

คำนวณปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จกี่คิว

คำนวณหาจำนวนคอนกรีต

 
รายการเปรียบเทียบคอนกรีตผสมเสร็จ
0
Close

เปรียบเทียบคอนกรีตผสมเสร็จ

คุณสมบัติ คอนกรีตโพสเทนชั่น กำลังอัด 380 ksc.cu.เวลา 4 วัน ของ บัวคอนกรีต

คอนกรีตโพสเทนชั่น กำลังอัด 380 ksc.cu.เวลา 4 วัน
ชื่อคอนกรีตผสมเสร็จ : คอนกรีตโพสเทนชั่น กำลังอัด 380 ksc.cu.เวลา 4 วัน
กำลังอัดลูกบาศก์
กำลังอัดลูกบาศก์( cube ): 280 kg/cm²
ค่ายุบตัวคอนกรีต์
ค่ายุบตัวคอนกรีต (slump) : 13.5±3.5 ซม.

คอนกรีตโพสเทนชั่น กำลังอัด 380 ksc.cu.เวลา 4 วัน ของ บัวคอนกรีต

บัวคอนกรีตอัดแรง(Post Tension Concrete) จากปูนดอกบัว สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ตอบสนองความต้องการงานก่อสร้างทั่วไป ด้วยคอนกรีตผสมเสร็จมาตรฐานที่ มีกำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์มาตรฐานให้เลือกใช้ได้ตั้งแต่ 350 - 400 กก./ ตร.ซม. มีกำลังอัด 240 - 300 ที่ 3 วัน และ 4 วัน คอนกรีตประเภทนี้ ออกแบบให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการกำลังอัดในช่วงต้นสูง ในขณะที่ต้องคงคุณสมบัติที่ดีในด้านอื่น เช่น ค่าการยุบตัว ระยะเวลาการก่อตัว ส่วนผสมคอนกรีตประเภทนี้มีการผสม สารลดปริมาณน้ำที่ใช้ในส่วนผสม และหน่วงการก่อตัว หรือ สารลดปริมาณน้ำอย่างมาก ตามมาตรฐาน ACI 211.1-91 และมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 213 ทำให้มีกำลังอัด (Strength) และค่าความยุบตัว (Slump) ที่เหมาะสำหรับเทพื้นโพสเทนชั่น ขึ้นอยู่กับค่ากำลังอัด และค่าการยุบตัวที่ต้องการ การพัฒนากำลังอัดของคอนกรีต จะแตกต่างจากคอนกรีตสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป เนื่องจากคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง จำเป็นต้องมีการพัฒนากำลังอัดในช่วงอายุ 3 - 7 วัน ซึ่งสูงกว่าคอนกรีตปกติเพื่อให้เหมาะสมกับการก่อสร้าง ทำให้คอนกรีตที่ผลิตจากโรงผลิตบัวคอนกรีต มีคุณสมบัติเต็มประสิทธิภาพ สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป การรับแรงของบัวคอนกรีตจะเต็มคุณภาพตามมาตรฐาน เมื่อคอนกรีตมีอายุมากกว่า 28 วัน ทั้งนี้การที่คอนกรีตผสมเสร็จ มีคุณสมบัติตามต้องการ กรรมวิธีการผลิต การขนส่ง ระยะเวลาการเทคอนกรีตไม่เกินเวลาที่กำหนด การบ่มคอนกรีตถูกต้อง และต้องเป็นไปตามมาตรฐานการเทคอนกรีตผสมเสร็จ

โรงผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบัวคอนกรีต
โรงผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบัวคอนกรีต

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จชนิดนี้ออกแบบไว้สำหรับโครงสร้างที่ต้องการคอนกรีตที่มีกำลังอัด 35 ถึง 48 MPa ที่อายุ 28 วัน ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C39  คอนกรีตสดที่มาถึงหน้างานมีค่าการยุบตัว 5 ถึง 10 ซม. ตามมาตรฐานการชักตัวอย่างคอนกรีตสด(มอก.)1736

รถโม่บัวคอนกรีต กำลังปล่อยปูน
รถโม่ปูนบัวคอนกรีต

ข้อมูลการสั่งซื้อ บัวคอนกรีต

 1. ราคาแนะนำทั้งหมดนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (All suggested prices quoted are subject to change without notice.)
 2. ราคาแนะนำทั้งหมดเป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (All suggested prices quoted are exclusive of value added tax.)
 3. กรณีการจัดส่งคอนกรีตต่ำกว่า 4 ลบ.ม./เที่ยว มีค่าขนส่งเพิ่มเติม (In case that order of concrete delivery is less than 4 cu.m. truck We’ll make the delivery sercharge for difference of 4 cu.m.)

พื้นคอนกรีตโพสเทนชั่น post tension slab

ส่วนประกอบสำคัญของบัวคอนกรีตอัดแรง
 • วัสดุประสาน : 400 - 525 kg.
 • อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน : 0.30 - 0.41
 • ปูนซีเมนต์ : ตามมาตรฐาน ASTM C150 และ มอก.15-1
 • น้ำยา : ประเภท A&D ตามมาตรฐาน ASTM C494
 • หิน-ทราย : ตามมาตรฐาน ASTM C33 และ มอก. 566

คอนกรีตโพสเทนชั่น กำลังอัด 380 ksc.cu.เวลา 4 วันใช้ได้ดีกับงาน

บัวคอนกรีต คอนกรีตอัดแรง ของปูนดอกบัว

บัวคอนกรีตอัดแรง โพสเทนชั่น (Post Tension Slab) คอนกรีตชนิดนี้เหมาะสมกับ งานคอนกรีตอัดแรงประเภท Post tension ที่ต้องการกำลังอัดเพื่อการอัดแรงที่อายุ 3 วัน ที่ค่ากำลังอัด 240 280 และ 320 กก/ตร.ซม. หรือที่อายุและค่ากำลังอัดตามที่ลูกค้ากำหนด สำหรับค่าความยุบตัวสำหรับงานเทคอนกรีตทั่วไป และงานเทคอนกรีตด้วยปั๊ม

 • เทพื้นโพสเทนชั่น และสามารถดึงลวดอัดแรงที่ระยะเวลา 3 วัน
 • งานในอาคารสูง เพราะให้ประโยชน์ในเรื่องความเร็วในการก่อสร้าง
 • งานช่วงระหว่างเสาที่มากกว่า
 • งานก่อสร้างที่ต้องการลดความสูงระหว่างชั้นลงเพราะไม่มีคาน
 • งานที่ต้องการลดน้ำหนักโดยรวมขององค์อาคารลงได้
 • งานพื้นลาน บนพื้นราบต้องการกำลังอัดที่แข็งแรงพิเศษ
 • งานอาคารขนาดใหญ่
 • งานอาคารที่ไม่ใช้ระบบคาน
 • งานประเภท อื่น ๆ กรุณาปรึกษาวิศวกรผู้ชำนาญการ
เส้นใยในเนื้อคอนกรีต
เส้นใยสังเคราะห์พิเศษในเนื้อคอนกรีตผสมเสร็จ

 

วิธีการทำงานกับ คอนกรีตโพสเทนชั่น กำลังอัด 380 ksc.cu.เวลา 4 วัน

เหมาะสำหรับหน้างานทั่วไปที่ใช้วิธีการเทแบบถัง (Bucket) , ราง (Chute) หรือการเทด้วยปั๊มคอนกรีต สามารถเลือกค่ายุบตัวที่เหมาะสมได้

เทบัวคอนกรีตอย่างถูกวิธี

เทพื้นโพสเทนชั่น พื้นที่เทจะเป็นพื้นที่ ทั้งหมดในชั้นนั้น ๆ การเทคอนกรีตในลักษณะนี้ ต้องการการเทที่ต่อเนื่องทั้งผืน การพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตจะได้ พัฒนากำลังอัดที่พร้อมกันทั้งพื้นที่ เนื่องจากคุณสมบัติของคอนกรีตโพสเทนชั่น ที่ต้องการ การพัฒนากำลังอัดในช่วงต้น ค่อนข้างสูง เพื่อที่ต้องการดึงลวดสลิง ส่วนใหญ่ต้องการดึงภายใน 3 วัน เพราะฉะนั้นคอนกรีตต้องแห้งพร้อม ๆ กันทั้งแผ่นพื้น จากที่เงื่อนไขดังกล่าว การเทคอนกรีตที่ต่อเนื่องที่สุด เราแนะนำการลำเลียงด้วยปั๊มคอนกรีต ช่วยในการเทคอนกรีต สำหรับบ้านพักอาศัยขนาดเล็กที่ต้องการเทพื้นโพส ปัจจุบันท่านสามารถทำได้ง่าย และสะดวกแล้ว

การลำเลียงคอนกรีตด้วยปั๊มคอนกรีต เทพื้นโพสเทนชั่น
เทพทื้นโพสเทนชั่นด้วยปั๊มคอนกรีต

การใช้เทคอนกรีตผสมเสร็จอย่างถูกต้อง

 • คอนกรีตโพสท์เทนชั่น คือ คอนกรีตอัดแรงชนิดหนึ่ง เมื่อมีการถ่ายแรงดึงภายในเส้นลวดโดยการปลดลิ่มลวดหรือตัดลวดอัดแรง จึงมีการถ่ายแรงเข้าไปในคอนกรีตเกิดเป็นแรงอัด (Compression) ส่งผลให้โครงสร้างพื้นคอนกรีตมีคุณสมบัติสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป โดยทั่วไปแล้วคอนกรีตต้องมีกำลังอัดเพียงพอสำหรับการตัดลวดอัดแรง เพื่อป้องกันการเกิดการเลื่อนหลุดของลวดและป้องกันการระเบิดของคอนกรีตอีกด้วย
 • ควรหลีกเลี่ยงการเทคอนกรีตในช่วงอุณหภูมิสูง แต่หากจำเป็นควรใช้อุปกรณ์บังแดดในบริเวณที่ต้องการเทคอนกรีต
 • ควรบ่มคอนกรีตทันทีหลังจากขัดผิวหน้าคอนกรีตเสร็จ โดยใช้น้ำพรมเป็นละอองบางๆ แล้วใช้แผ่นพลาสติกหรือกระสอบชุบน้ำหมาดๆคลุมผิวหน้าคอนกรีต และควรบ่มคอนกรีตต่อเนื่องอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 7 วัน
 • หลีกเลี่ยงการผสมน้ำเพิ่มที่หน้างาน เพราะจะทำให้ส่วนผสมคอนกรีตเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้คอนกรีตเกิดการแยกตัว ขณะเทคอนกรีต เกิดปัญหาคอนกรีตเป็นฝุ่นที่ผิวหน้า เกิดปัญหาค่ากำลังอัดต่ำกว่าค่าการรับรอง
 • ในระหว่างการเทคอนกรีต ควรมีการลำ
 • การลำเลียงคอนกรีตอย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยคอนกรีตจากที่สูง เพื่อป้องกันการแยกตัวของคอนกรีต รวมทั้งการทำคอนกรีตให้แน่น อย่างเหมาะสม เพื่อให้คอนกรีตเข้าแบบหล่อได้อย่างสมบูรณ์ เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่เกิดรูพรุนเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว
 • หลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว ควรมีการบ่มคอนกรีตที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำของคอนกรีต ส่งผลให้ ลดปัญหาในเรื่องของการแตกร้าวของคอนกรีตเนื่องจากการหดตัว และทำให้การพัฒนากำลังอัดคอนกรีตเกิดได้อย่างสมบูรณ์
 • การเทคอนกรีตอย่างถูกวิธีนั้นควรเทในแนวดิ่งให้ใกล้จุดที่ต้องการจะเทมากที่สุด โดยไม่ควรให้คอนกรีตตกจากที่สูงเกิน 1.5 เมตร รวมถึงไม่ควรให้คอนกรีตไหลในแนวราบ
 • การลำเลียงคอนกรีตอย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยคอนกรีตจากที่สูง เพื่อป้องกันการแยกตัวของคอนกรีต รวมทั้งการทำคอนกรีตให้แน่น อย่างเหมาะสม เพื่อให้คอนกรีตเข้าแบบหล่อได้อย่างสมบูรณ์ เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่เกิดรูพรุนเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว
 • หลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว ควรมีการบ่มคอนกรีตที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำของคอนกรีต ส่งผลให้ ลดปัญหาในเรื่องของการแตกร้าวของคอนกรีตเนื่องจากการหดตัว และทำให้การพัฒนากำลังอัดคอนกรีตเกิดได้อย่างสมบูรณ์
 • ระยะเวลาการเทคอนกรีตไม่เกิน 120 นาที เริ่มนับตั้งแต่รถขนส่งคอนกรีต ออกจากโรงผลิต
 • ระยะทาง ระหว่างจุดเทคอนกรีต กับ โรงผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ต้องใกล้กันมากที่สูด เจ้าหน้าที่ปูนมิกซ์ของเราจะตรวจสอบ จุดเทคอนกรีตกับโรงผลิตและเลือกหน่วยผลิตที่เหมาะสมให้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าของเราทุกท่าน T.02 -946 -6352‚02 -946- 7569

โครงสร้างพื้นโพสเทนชั่น

 

ข้อเสนอแนะ

ขนาดรถโม่เล็กบัวคอนกรีต

ขนาดรถคอนกรีตโม่เล็ก บัวคอนกรีต บรรจุ 2 คิวต่อเที่ยว

ขนาดรถโม่ใหญ่บัวคอนกรีต

ขนาดรถคอนกรีตโม่ใหญ่ บัวคอนกรีต บรรจุ 5 คิว

 ต้องการรู้ว่าคอนกรีตผสมเสร็จ ดูความแข็งแรงยังไง การทดสอบว่า คอนกรีตผสมเสร็จ ได้มาตรฐานแล้ว หน่วยต่าง ๆ ของการวัดคอนกรีตเบื้องต้นอ่านได้จาก ความแข็งแรงของคอนกรีตผสมเสร็จ หรือทำความเข้าใจเรื่อง ปูนมิกซ์เบื้องต้นจากหัวข้อคล้าย ๆ กันนี้อ่าน หน่วยวัด ศัพท์ คอนกรีตผสมเสร็จ

 

ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบราคาที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าของปูนมิกซ์เท่านั้น

ราคาเฉพาะพื้นที่กทม.และปริมณฑล ต่างจังหวัดกรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของเรา พร้อมแนบแผนที่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ปูนมกซ์ จะแจ้งราคาที่ถูกต้องให้แก่ท่านอีกครั้ง

 คอนกรีตผสมเสร็จอื่น ๆ จาก บัวคอนกรีต
 • คอนกรีตลีน LN02150
  (฿ 2,260.0) ฿2,260.0
 • คอนกรีตลีน LN02175
  (฿ 2,300.0) ฿2,300.0
 • คอนกรีตลีน LN02200
  (฿ 2,340.0) ฿2,340.0
 • คอนกรีต กำลังอัด 180 Ksc
  (฿ 2,430.0) ฿2,430.0
 • คอนกรีต กำลังอัด 210 Ksc
  (฿ 2,470.0) ฿2,470.0
 • คอนกรีต กำลังอัด 240 Ksc
  (฿ 2,510.0) ฿2,510.0