c-pac คอนกรีตผสมเสร็จ ราคา ขายคอนกรีตผสมเสร็จ ราคา คอนกรีต ผสมเสร็จ ซี แพค cpac ราคาสั่งปูนออนไลน์ ส่งได้ทั่วประเทศ

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com
โทร.สั่งคอนกรีต
 สั่งกับปูนมิกซ์
0 2077 0377
0 2946 6352
0 2946 7569

ซีแพค   สเปคคอนกรีตผสมเสร็จ  ราคาปูนผสมเสร็จ

 • ซีแพคโม่เล็กกำลังอัด 180 Ksc.Cu ..

  คอนกรีตรถเล็กซีแพค สะดวกในการใช้งาน โดยเฉพาะในซอย » ดูรายละเอียด

  • ฿2,654.21
  • ฿ 2,654.21
  • ขอราคาถูกกว่านี้ คลิก !
 • ซีแพคเข็มเจาะเล็กรถโม่เล็กกำลังอัด 400 Ksc..

  เสาเข็มเจาะขนาดเล็กซีแพคเหมาะสำหรับงานเข็มเจาะบ้าน » ดูรายละเอียด

  • ฿3,102.81
  • ฿ 3,102.81
  • ขอราคาถูกกว่านี้ คลิก !
 • ซีแพคเข็มเจาะเล็กรถโม่เล็กกำลังอัด 320 Ksc..

  เสาเข็มเจาะขนาดเล็กซีแพคเหมาะสำหรับงานเข็มเจาะบ้าน » ดูรายละเอียด

  • ฿2,906.55
  • ฿ 2,906.55
  • ขอราคาถูกกว่านี้ คลิก !
 • ซีแพคเข็มเจาะเล็กรถโม่เล็กกำลังอัด 280 Ksc..

  เสาเข็มเจาะขนาดเล็กซีแพคเหมาะสำหรับงานเข็มเจาะบ้าน » ดูรายละเอียด

  • ฿2,813.09
  • ฿ 2,813.09
  • ขอราคาถูกกว่านี้ คลิก !