ปั๊มคอนกรีต ปั๊มท่อ ปั๊มคอนกรีต ปั๊มลาก ปั๊มบูม ให้เช่า ปั๊มบูม 24 เมตร ถึง 42 เมตร ปั๊มลากบรรทุก

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com
โทร.สั่งคอนกรีต
 สั่งกับปูนมิกซ์
0 2077 0377
0 2946 6352
0 2946 7569

ปั๊มคอนกรีต ปั๊มท่อ

ปั๊มคอนกรีต ปั๊มท่อ

ปั๊มคอนกรีต ปั๊มท่อ

ราคาทั่วไป 15,000.00 บาท
เริ่มต้นเพียง 12,500 บาท**
ประหยัด ทันที 2500 บาท

คิว
แจ้งจำนวนคอนกรีตที่ต้องการใช้ปั๊มคอนกรีต(คิว)

ต้องการเทคอนกรีตผสมเสร็จ ด้วยปั๊มคอนกรีต ปริมาณกี่คิว(ลบ.ม.) กรอกจำนวนลงไปในช่อง จำนวน กรณีเทคอนกรีตด้วยปั๊มคอนกรีต ไม่เกินกว่า 50 คิว ค่าบริการ อัตราเหมาจ่ายขั้นต่ำ 50 คิว

 • ค่าบริการปั๊มคอนกรีต จำนวน 50 คิว(ลบ.ม.) ฿ 12500.00
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ฿ 817.76
 • ยอดสุทธิ ค่าบริการปั๊มคอนกรีต ฿ 13,317.76

บริการเทคอนกรีตด้วย ปั๊มคอนกรีต ปั๊มท่อ มีอัตราค่าบริการต่อการปั๊มคอนกรีต จากปริมาณการใช้งานจริง โดยคำนวณราคาอัตราค่าบริการ แบบเหมาจ่าย กรณีเทคอนกรีต ด้วยปั๊มคอนกรีตตามอัตราข้างต้น ต่ำกว่า 50 ลบ.ม.

จุดเด่นปั๊มคอนกรีต ปั๊มท่อ

ปั๊มคอนกรีตโมลี  (Moli pump ,Line Pump ) หรือปั๊มลาก หรือปั๊มท่อ คือ การนำเอาปั๊มลากมาดัดแปลง  และนำไปติดตั้งอยู่บนรถบรรทุก  6 ล้อ หรือ 10 ล้อ โดยมีท่อส่ง คอนกรีตและอุปกรณ์ปั๊มคอนกรีต มีเครื่องจักรอยู่ด้านหลังของตัวรถ การลำเลียง คอนกรีตนั้นจะต้องมีการต่อท่อเหล็ก  เพื่อไปยังตำแ...»ดูอัตราค่าบริการปั๊มคอนกรีตและรายละเอียดของปั๊มคอนกรีต ปั๊มท่อทั้งหมด

ปั๊มคอนกรีตโมลี  (Moli pump ,Line Pump ) หรือปั๊มลาก หรือปั๊มท่อ คือ การนำเอาปั๊มลากมาดัดแปลง  และนำไปติดตั้งอยู่บนรถบรรทุก  6 ล้อ หรือ 10 ล้อ โดยมีท่อส่ง คอนกรีตและอุปกรณ์ปั๊มคอนกรีต มีเครื่องจักรอยู่ด้านหลังของตัวรถ การลำเลียง คอนกรีตนั้นจะต้องมีการต่อท่อเหล็ก  เพื่อไปยังตำแหน่งที่ต้องการจะเทคอนกรีตซึ่ง การต่อท่อนั้นจะมีอยู่  2  ลักษณะคือ  ในแนวราบกับแนวดิ่ง   ประเภทงานที่เหมาะสมคืองานอาคารสูง  เช่น  คอนโดมิเนียม  หรือหน่วยงานที่มีการเข้าออกคับแคบที่รถโม่ไม่สามารถเข้าถึงจุดเทคอนกรีตได้ สามารถลำเลียงคอนกรีตขึ้นอาคารที่มีความสูงถึง  70  ชั้น  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคอนกรีต สถานที่ก่อสร้างและตัวปั๊มคอนกรีตแต่ละชนิดคอนกรีตที่ใช้ในการลำเลียงปั๊ม ต้องเป็นคอนกรีตที่มีค่ากำลังอัด (STRENGTH)
240 Ksc.Cu.  ขึ้นไปและต้องมีค่ายุบตัว  10+2.5  เซนติเมตร  พื้นที่ใช้ในการติดตั้งปั๊มนั้น ต้องเป็นพื้นที่ราบและไม่มีการยุบตัวของดินที่มีความกว้างอย่างน้อย  3 x 10  เมตรและความสูงต้องไม่น้อยกว่า  3  เมตร  ประสิทธิภาพในการลำเลียงคอนกรีตสูงสุดอยู่ที่  60  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  ทั้งนี้ประสิทธิภาพของการลำเลียงขึ้นอยู่กับความสูงของตัวอาคารหรือความยาวของท่อที่ต่อไปยังจุดเทคอนกรีต

อัตราค่าบริการปั๊มคอนกรีตผสมเสร็จ - ปั๊มบูม

ลำดับที่ รายการ อัตราเหมาขั้นต่ำ ส่วนที่เกิน ราคาต่อท่อปลายบูม
(บาท/เมตร) ไม่เกิน 5 ท่อน
ปริมาณคอนกรีต
ขั้นต่ำ (ลบ.ม.)
ราคาเหมา
(บาท)
ราคา
(บาท / ลบ.ม.)
1 บูมยาว 18 เมตร 50 11,000.00 150.00 35.00
1 บูมยาว 22 เมตร 50 12,000.00 160.00 35.00
1 บูมยาว 26 เมตร 50 12,500.00 180.00 35.00
2 บูมยาว 28 เมตร 50 13,000.00 200.00 35.00
3 บูมยาว 32 เมตร 50 13,500.00 200.00 35.00
4 บูมยาว 36 เมตร 50 15,500.00 240.00 35.00
5 บูมยาว 40 เมตร 50 18,000.00 260.00 35.00
6 บูมยาว 42 เมตร 50 19,000.00 280.00 35.00

อัตราค่าบริการปั๊มคอนกรีต - ปั๊มโมลีและปั๊มลาก

 

ลำดับ รายการ
(งานปั๊มทั่วไปและอาคารสูง)
อัตราเหมาขั้นต่ำ ส่วนที่เกิน ราคา บาท/ลบ.ม.
ปริมาณคอนกรีต ขั้นต่ำ (ลบ.ม.) ราคาเหมา (บาท)
1 ชั้นที่   1 ถึงชั้นที่   7 และงานพื้นราบ 50 13,500 200
2 ชั้นที่   8 ถึงชั้นที่ 15 50 15,000 220
3 ชั้นที่ 16 ถึงชั้นที่ 20 50 17,000 250
4 ชั้นที่ 21 ถึงชั้นที่ 30 50 19,000 280
5 ชั้นที่ 31 ถึงชั้นที่ 40 50 21,500 310
6 ชั้นที่ 41 ถึงชั้นที่ 50 50 25,500 360

ค่าบริการเพิ่มเติม (ถ้ามี)

 • รอใช้งาน 4-8 ชั่วโมง คิดเหมาจ่าย 7,000.00 บาท
 • รอใช้งาน นานเกิน 8 ชั่วโมง คิดเพิ่มชั่วโมงละ 1,000.00 บาท
 • ติดตั้งท่อเพิ่ม คิดจากส่วนที่เกิน 10 ท่อนหรือ 30 เมตร ปลายปั๊มบูม 30.00 บาท/ เมตร
 • ค่าเดินท่อกรณีใช้ท่อ ค่าเมตรละ 40 บาท ฟรี 70 เมตรแรก
 • เคลื่อนย้ายปั๊มมากกว่า 3 ครั้ง หรื่อเกิน 300 เมตร คิดเพิ่ม 1,500 บาท
 • เคลื่อนย้ายปั๊มลาก 3,000 บาทต่อครั้ง
 • ค่าเดินทางกรณีปั๊มไม่ได้ทำงาน ค่าบริการ 50 คิวแรก
 • ค่าเดินทางกรณีอยู่นอกพื้นที่ กรุงเทพ - ปริมณฑล คิดกิโลเมตรละ 35 บาท(ไป-กลับ) ฟรี 60 กิโลเมตรแรก

หมายเหตุ

 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ต่อท่อแนวตั้ง ที่ระยะความสูงไม่เกิน 3.5 เมตรต่อชั้น
 • หน่วยงานอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดค่าเดินทางตามระยะทาง
 • คิดอัตราค่าบริการตามลักษณะปั๊มคอนกรีตที่ใช้งานจริง
 • หน่วยงานก่อสร้างต้องเตรียม ปูน ทราย สำหรับหล่อลื่น ท่อปั๊มคอนกรีต ขั้นต้น 0.5 m3
 • คอนกรีตที่ใช้ปั๊ม ต้องมีปริมาณซีเมนต์ไม่ต่ำกว่า 300 กก./ลบ.ม. และ Slump 10 +- 2.5 ซ.ม. ที่หน่วยงาน
 • กรณีปั๊มเสีย / ปูนหมดอายุ บริษัทฯจะรับผิดชอบไม่เกินวงเงินที่จองปั๊มในวันนั้น ๆ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากปัญหาการทำงาน
  ยกเว้นปั๊มไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจาก ปั๊มเสีย/ขัดข้อง
 • กรณียกเลิกการจอง ต้องแจ้งภายใน 13.00 น.ก่อนวันทำงาน 1 วัน ถ้าแจ้งหลังจากนั้นต้องเสียค่ายกเลิกการจอง 4,000 บาท
 • หากมีรายละเอียดที่หน่วยงานมากกว่านี้กรุณาปรึกษาพนักงาน 0 2946 6352 ,0 2946 7569 หรื่อ โทรสาร 0 2946 7569 ต่อ 16

ตัวอย่างงานเทคอนกรีตด้วยปั๊มคอนกรีต ปั๊มท่อ

 • 1 Of 22
 • 2 Of 22
 • 3 Of 22
 • 4 Of 22
 • 5 Of 22
 • 6 Of 22
 • 7 Of 22
 • 8 Of 22
 • 9 Of 22
 • 10 Of 22
 • 11 Of 22
 • 12 Of 22
 • 13 Of 22
 • 14 Of 22
 • 15 Of 22
 • 16 Of 22
 • 17 Of 22
 • 18 Of 22
 • 19 Of 22
 • 20 Of 22
 • 21 Of 22
 • 22 Of 22

ปั๊มคอนกรีต ปั๊มท่อใช้ได้ดีกับงาน

ประโยชน์ของปั๊มคอนกรีต

 1. ความรวดเร็วในการเทคอนกรีต ผู้รับเหมาสามารถเลือกขนาดและจำนวนปั๊มให้เหมาะสมกับลักษณะงานได้ ในขณะที่ถ้าใช้วิธีการอื่น เช่นการใช้ทาวเวอร์เครนหรือลิฟท์ อัตราการเทคอนกรีตจะถูกจำกัดด้วยทาวเวอร์เครนหรือลิฟท์
 2. ความสะดวกในการเท สามารถวางตัวปั๊มไว้บริเวณที่รถคอนกรีตผสมเสร็จเข้าได้สะดวกและต่อท่อไปยัง บริเวณที่จะเทคอนกรีต ทำให้สามารถทำงานได้สะดวก
 3. การตกแต่งผิวคอนกรีตจะสิ้นเปลือง น้อย เนื่องจากคอนกรีตที่สามารถใช้ได้กับปั๊มคอนกรีตนั้น จะต้องมีส่วนผสมของทรายละเอียดอยู่จำนวนหนึ่ง จึงทำให้ผิวของคอนกรีตที่เทโดยปั๊มคอนกรีตนั้นค่อนข้างเรียบ และไม่สิ้นเปลืองในการฉาบผิวหลังจากการถอดแบบแล้ว
 4. ค่าแรงงานในการเทจะน้อยลง ทั้งนี้เนื่องจากการเทคอนกรีตโดยใช้ปั๊มคอนกรีต จะใช้คนน้อยกว่าการเทคอนกรีต โดยวิธีอื่น ๆ และยังสามารถเทได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าอีกด้วย เป็นผลให้ค่าแรงงานในการเทน้อยลง
 5. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด จะลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานที่รวดเร็วของปั๊มคอนกรีต ทำให้ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดลดลง ผู้รับเหมาก่อสร้างจะได้รับค่าจ้างเร็วขึ้น ลดดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะต้องเสียไป สามารถรับงานได้มากขึ้นในระยะเวลาเดียวกัน
 6. คุณภาพของคอนกรีตในโครงสร้างดี ซึ่งเป็นผลมาจากคอนกรีตที่เทในแบบมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอและรวดเร็ว

ควรใช้ปั๊มคอนกรีตเมื่ือไหร ?


การนำปั๊มคอนกรีตไปใช้ลำเลียงคอนกรีต ให้ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เมื่องานของคุณกำลังเผชิญกับปัญหา หรือสถานการณ์ดังต่อไปนี้

ปั๊มโมลี เหมาะสมกับการลดต้นทุนได้ดีกว่าการใช้ปั๊มลากในกรณีที่ปริมาณการเทคอนกรีตไม่มาก ใช้ระยะเวลาในการเทคอนกรีตน้อย ประกอบและเคลื่อนย้ายได้รวดเร็วและสะดวก

 •     การขาดแคลนแรงงาน
 •     เคลื่อนย้ายได้สะดวก ย้ายไปหย่วยงานใหม่ระหว่างวันสามารถทำได้ง่าย
 •     เมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้วสามารถใช้พื้นที่ต่อได้เลย
 •     ไม่มีบูม ทำให้จอดได้สะดวก
 •     เวลาก่อสร้างมีจำกัด
 •     การเทคอนกรีตจำนวนมาก
 •     สถานที่เทคอนกรีต ยากต่อการลำเลียงคอนกรีตโดยวิธีอื่น
 •     มีการจัดส่งคอนกรีตอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ
 •     คนงานมีความรู้ ประสบการณ์และมีการวางแผนงานที่ดี

ลักษณะปั๊มลากบรรทุก

 

ความกว้าง ความยาว อาจมีความแตกต่าง จากภาพเล็กน้อย  ตามรุ่น และขนาดกำลังส่งคอนกรีต

การทำงานกับปั๊มคอนกรีต ปั๊มท่อ

ลำเลียงคอนกรีตผสมเสร็จ ต้องมีหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายด้วยกัน  หน้าที่ของแต่ละคนมีความสำคัยต่อประสิทธิภาพรวมในการใช้งานปั๊มคอนกรีต มาดูบทบาทแต่ละฝ่ายกัน

ศูนย์จัดส่งคอนกรีต

 •     เมื่อต้องใช้ปั๊มคอนกรีตต้องระบุและสั่งคอนกรีตสำหรับใช้กับปั๊มคอนกรีต
 •     ต้องกำชับผู้ควบคุมเครื่องชั่งว่า คอนกรีตนั้นใช้กับปั๊มคอนกรีต และรู้ส่วนผสมที่ถูกต้อง
 •     ก่อนเริ่มจัดส่งคอนกรีตต้องตรวจสอบกับหน่วยงานก่อสร้างว่าติดตั้งปั๊ม คอนกรีต และเดินท่อส่งคอนกรีตเรียบร้อยและพร้อมที่จะเทหรือยัง
 •     ต้องรู้จำนวนที่เทล่วงหน้า เพื่อเตรียมวัตถุดิบ
 •     จัดรถโม่ให้เพียงพอ เพื่อการจัดส่งได้ต่อเนื่อง

ผู้ควบคุมเครื่องชั่ง

 •     ต้องรู้ส่วนผสมสำหรับงานปั๊มคอนกรีต ซึ่งมักใช้ซีเมนต์และทรายมากกว่าปกติ
 •     ต้องมีวัตถุดิบเพียงพอ
 •     เพื่อให้คอนกรีตที่มีค่ายุบตัว และคุณภาพสม่ำเสมอ ต้องคอยสังเกตความชื้นของทรายเปลี่ยนไปหรือไม่ โดยต้องปรับอัตราส่วนผสมให้ถูกต้องตามสถานการณ์
 •     จำเป็นอย่างยิ่งที่อัตราส่วนผสมของทรายในคอนกรีตต้องถูกต้องอยู่เสมอ
 •     ต้องคอยบันทึกปริมาณน้ำที่ใส่ในคอนกรีตอยู่เสมอ เพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสภาพ หิน ทราย
 •     ต้องสังเกตคอนกรีตทุกครั้ง หลังจากผสมเสร็จแล้วว่ามีค่ายุบตัว และความขันเหลวถูกต้อง

พนักงานขับรถโม่

 •     ควรผสมคอนกรีตให้เข้ากันทุกครั้งก่อนออกจากโรงงานคอนกรีต
 •     ต้องคอยสังเกตค่ายุบตัวของคอนกรีตก่อนคายออกจากโม่
 •     ต้องสำรวจทางเข้าเทคอนกรีตก่อนเข้าเทจริง ๆ และควรตรวจสอบว่ามีพื้นที่ให้รถโม่ 2 คันเข้าเทพร้อมกันหรือไม่
 •     ควรหมุนโม่ผสมคอนกรีตซ้ำ ๆ ก่อนคายคอนกรีตออกจากโม่ และระหว่างรอเทคอนกรีตให้หมุนโม่ช้า ๆ อยู่ตลอดเวลา
 •     พนักงานขับรถต้องแจ้งให้โรงงานคอนกรีตทราบถึงปัญหาที่หน้างาน รวมทั้งเรื่องคุณภาพคอนกรีตและอัตราการเทที่แท้จริง
 •     พนักงานขับรถต้องอยู่ที่รถโม่ตลอดเวลา
 •     เมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้ว ต้องเคลื่อนรถโม่ออกจากปั๊มโดยเร็ว เพื่อให้รถคันต่อไปเข้าเท
 •     ถ้าหากลูกค้าให้เติมน้ำที่หน่วยงาน ต้องให้ลูกค้าเซ็นรับผิดชอบในใบส่งสินค้า

พนักงานควบคุมปั๊มคอนกรีต

 •     มาถึงหน้างานก่อสร้างตรงตามเวลา หากมาไม่ทันต้องรีบแจ้งโรงงานคอนกรีตและผู้รับเหมาทราบ
 •     ตั้งปั๊มคอนกรีตให้ใกล้จุดที่จะ เทให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงความเอื้ออำนวยของสถานที่และความสะดวกของรถโม่ที่จะเข้าเท ควรมีที่พอให้รถโม่เข้าเทได้ 2 คัน
 •     ในกรณีที่ใช้ปั๊มบูมต้องระวังสิ่งกีดขวางข้างบน โครงหลังคา นั่งร้านโดยเฉพาะสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
 •     ต้องแน่ใจว่าติดตั้งท่ออย่างถูกต้องและมั่งคง โดยคำนึงถึงแรงกระแทกของท่อขนาดปั้ม
 •     เมื่อรถโม่มาถึง ต้องคอยช่วยโบกรถให้ถอยเข้า และต้องปิดตะแกรงเหนือ HOPPER ทุกครั้ง
 •     ก่อนรับคอนกรีต ต้องตรวจสอบว่า คอนกรีตผสมเข้ากันดีแล้ว หากต้องมีการแก้ไขต้องแจ้งให้ตัวแทนที่หน่วยงานทราบ
 •     ต้องแน่ใจว่าคนงานที่อยู่ปลายท่อรู้วิธีการทำงานที่ถูกต้อง
 •     ก่อนทำการย้ายปั๊มบูมต้องเอาบูมลงทุกครั้ง
 •     เมื่อเสร็จงานต้องทำความสะอาดปั๊มคอนกรีตและท่อส่งคอนกรีต

คอนกรีตผสมเสร็จอื่น ๆ
 • ปั๊มคอนกรีต ปั๊มลากจูง
  (฿ 16,000.0) ฿13,500.0

 • ปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 40 เม
  (฿ 18,000.0) ฿17,000.0

 • ปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 21 เม
  (฿ 12,000.0) ฿11,000.0

 • ปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 36 เม
  (฿ 15,000.0) ฿14,000.0

 • ปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 38 เม
  (฿ 16,000.0) ฿15,000.0

 • ปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 42 เม
  (฿ 19,000.0) ฿18,000.0