ปั๊มคอนกรีต ปั๊มลากจูง ปั๊มคอนกรีต ปั๊มลาก ปั๊มบูม ให้เช่า ปั๊มบูม 24 เมตร ถึง 42 เมตร ปั๊มบูม

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com
โทร.สั่งคอนกรีต
 สั่งกับปูนมิกซ์
0 2077 0377
0 2946 6352
0 2946 7569

ปั๊มคอนกรีต ปั๊มลากจูง

ปั๊มคอนกรีต ปั๊มลากจูง

ปั๊มคอนกรีต ปั๊มลากจูง

ราคาทั่วไป 16,000.00 บาท
เริ่มต้นเพียง 13,500 บาท**
ประหยัด ทันที 2500 บาท

คิว
แจ้งจำนวนคอนกรีตที่ต้องการใช้ปั๊มคอนกรีต(คิว)

ต้องการเทคอนกรีตผสมเสร็จ ด้วยปั๊มคอนกรีต ปริมาณกี่คิว(ลบ.ม.) กรอกจำนวนลงไปในช่อง จำนวน กรณีเทคอนกรีตด้วยปั๊มคอนกรีต ไม่เกินกว่า 50 คิว ค่าบริการ อัตราเหมาจ่ายขั้นต่ำ 50 คิว

 • ค่าบริการปั๊มคอนกรีต จำนวน 50 คิว(ลบ.ม.) ฿ 13500.00
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ฿ 883.18
 • ยอดสุทธิ ค่าบริการปั๊มคอนกรีต ฿ 14,383.18

บริการเทคอนกรีตด้วย ปั๊มคอนกรีต ปั๊มลากจูง มีอัตราค่าบริการต่อการปั๊มคอนกรีต จากปริมาณการใช้งานจริง โดยคำนวณราคาอัตราค่าบริการ แบบเหมาจ่าย กรณีเทคอนกรีต ด้วยปั๊มคอนกรีตตามอัตราข้างต้น ต่ำกว่า 50 ลบ.ม.

จุดเด่นปั๊มคอนกรีต ปั๊มลากจูง

ปั๊มลากประจำหรือ ปั๊มลากจูง (stationary pump)อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการลำเลียงคอนกรีต ในปัจจุบันปั๊มคอนกรีตได้เข้ามามีบทบาทในการลำเลียงคอนกรีต โดยเข้ามาทดแทน รถเข็น , ลิฟท์ , ทาวเวอร์เครน , สายพานลำเลียงและวิธีการลำเลียงอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากปั๊มคอนกรีตสามารถตอบสนองความต...»ดูอัตราค่าบริการปั๊มคอนกรีตและรายละเอียดของปั๊มคอนกรีต ปั๊มลากจูง ทั้งหมด

ปั๊มลากประจำหรือ ปั๊มลากจูง (stationary pump)อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการลำเลียงคอนกรีต ในปัจจุบันปั๊มคอนกรีตได้เข้ามามีบทบาทในการลำเลียงคอนกรีต โดยเข้ามาทดแทน รถเข็น , ลิฟท์ , ทาวเวอร์เครน , สายพานลำเลียงและวิธีการลำเลียงอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากปั๊มคอนกรีตสามารถตอบสนองความต้องการในการเทคอนกรีตในที่ๆ ความสูง พื้นที่จำกัด(่ต่ำ มีสายไฟ หรืออุปสรรคเรื่องความสูง) หรือในที่ที่มีอุปสรรค ยากต่อการเทคอนกรีตอื่นๆ รวมทั้งยังให้ความสะดวกรวดเร็ว ในการเทคอนกรีตเมื่อเทียบกับวิธีอื่นด้วย

ปั๊มลากจูง มีขนาดเล็ก ใช้พื้นน้อยในการติดตั้ง เหมาะกับสถานที่ ที่ไม่มีสถานที่จอดสำหรับรถปั๊มคอนกรีต ขนาดใหญ่ได้

 

อัตราค่าบริการปั๊มคอนกรีตผสมเสร็จ - ปั๊มบูม

ลำดับที่ รายการ อัตราเหมาขั้นต่ำ ส่วนที่เกิน ราคาต่อท่อปลายบูม
(บาท/เมตร) ไม่เกิน 5 ท่อน
ปริมาณคอนกรีต
ขั้นต่ำ (ลบ.ม.)
ราคาเหมา
(บาท)
ราคา
(บาท / ลบ.ม.)
1 บูมยาว 18 เมตร 50 11,000.00 150.00 35.00
1 บูมยาว 22 เมตร 50 12,000.00 160.00 35.00
1 บูมยาว 26 เมตร 50 12,500.00 180.00 35.00
2 บูมยาว 28 เมตร 50 13,000.00 200.00 35.00
3 บูมยาว 32 เมตร 50 13,500.00 200.00 35.00
4 บูมยาว 38 เมตร 50 15,500.00 240.00 35.00
5 บูมยาว 40 เมตร 50 18,000.00 260.00 35.00
6 บูมยาว 42 เมตร 50 19,000.00 280.00 35.00

อัตราค่าบริการปั๊มคอนกรีต - ปั๊มโมลีและปั๊มลาก

 

ลำดับ รายการ
(งานปั๊มทั่วไปและอาคารสูง)
อัตราเหมาขั้นต่ำ ส่วนที่เกิน ราคา บาท/ลบ.ม.
ปริมาณคอนกรีต ขั้นต่ำ (ลบ.ม.) ราคาเหมา (บาท)
1 ชั้นที่   1 ถึงชั้นที่   7 และงานพื้นราบ 50 13,500 200
2 ชั้นที่   8 ถึงชั้นที่ 15 50 15,000 220
3 ชั้นที่ 16 ถึงชั้นที่ 20 50 17,000 250
4 ชั้นที่ 21 ถึงชั้นที่ 30 50 19,000 280
5 ชั้นที่ 31 ถึงชั้นที่ 40 50 21,500 310
6 ชั้นที่ 41 ถึงชั้นที่ 50 50 25,500 360

ค่าบริการเพิ่มเติม (ถ้ามี)

 • รอใช้งาน 4-8 ชั่วโมง คิดเหมาจ่าย 7,000.00 บาท
 • รอใช้งาน นานเกิน 8 ชั่วโมง คิดเพิ่มชั่วโมงละ 1,000.00 บาท
 • ติดตั้งท่อเพิ่ม คิดจากส่วนที่เกิน 10 ท่อนหรือ 30 เมตร ปลายปั๊มบูม 30.00 บาท/ เมตร
 • ค่าเดินท่อกรณีใช้ท่อ ค่าเมตรละ 40 บาท ฟรี 70 เมตรแรก
 • เคลื่อนย้ายปั๊มมากกว่า 3 ครั้ง หรื่อเกิน 300 เมตร คิดเพิ่ม 1,500 บาท
 • เคลื่อนย้ายปั๊มลาก 3,000 บาทต่อครั้ง
 • ค่าเดินทางกรณีปั๊มไม่ได้ทำงาน ค่าบริการ 50 คิวแรก
 • ค่าเดินทางกรณีอยู่นอกพื้นที่ กรุงเทพ - ปริมณฑล คิดกิโลเมตรละ 35 บาท(ไป-กลับ) ฟรี 60 กิโลเมตรแรก

หมายเหตุ/เงื่อนไข

 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • หน่วยงานอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดค่าเดินทางตามระยะทาง
 • คิดอัตราค่าบริการตามลักษณะปั๊มที่ใช้งานจริง
 • หน่วยงานก่อสร้างต้องเตรียม ปูน ทราย สำหรับหล่อลื่น ท่อปั๊มคอนกรีต ขั้นต้น 0.5 m3
 • คอนกรีตที่ใช้ปั๊ม ต้องมีปริมาณซีเมนต์ไม่ต่ำกว่า 300 กก./ลบ.ม. และ Slump 10 +- 2.5 ซ.ม. ที่หน่วยงาน
 • กรณีปั๊มเสีย / ปูนหมดอายุ บริษัทฯจะรับผิดชอบไม่เกินวงเงินที่จองปั๊มในวันนั้น ๆ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากปัญหาการทำงาน
  ยกเว้นปั๊มไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจาก ปั๊มเสีย/ขัดข้อง
 • กรณียกเลิกการจอง ต้องแจ้งภายใน 13.00 น.ก่อนวันทำงาน 1 วัน ถ้าแจ้งหลังจากนั้นต้องเสียค่ายกเลิกการจอง 4,000 บาท
 • หากมีรายละเอียดที่หน่วยงานมากกว่านี้กรุณาปรึกษาพนักงาน 0 2946 6352 ,0 2946 7569

ตัวอย่างงานเทคอนกรีตด้วยปั๊มคอนกรีต ปั๊มลากจูง

 • 1 Of 26
 • 2 Of 26
 • 3 Of 26
 • 4 Of 26
 • 5 Of 26
 • 6 Of 26
 • 7 Of 26
 • 8 Of 26
 • 9 Of 26
 • 10 Of 26
 • 11 Of 26
 • 12 Of 26
 • 13 Of 26
 • 14 Of 26
 • 15 Of 26
 • 16 Of 26
 • 17 Of 26
 • 18 Of 26
 • 19 Of 26
 • 20 Of 26
 • 21 Of 26
 • 22 Of 26
 • 23 Of 26
 • 24 Of 26
 • 25 Of 26
 • 26 Of 26

ปั๊มคอนกรีต ปั๊มลากจูง ใช้ได้ดีกับงาน

ประโยชน์ของปั๊มคอนกรีต

 1. ความรวดเร็วในการเทคอนกรีต ผู้รับเหมาสามารถเลือกขนาดและจำนวนปั๊มให้เหมาะสมกับลักษณะงานได้ ในขณะที่ถ้าใช้วิธีการอื่น เช่นการใช้ทาวเวอร์เครนหรือลิฟท์ อัตราการเทคอนกรีตจะถูกจำกัดด้วยทาวเวอร์เครนหรือลิฟท์
 2. ความสะดวกในการเท สามารถวางตัวปั๊มไว้บริเวณที่รถคอนกรีตผสมเสร็จเข้าได้สะดวกและต่อท่อไปยัง บริเวณที่จะเทคอนกรีต ทำให้สามารถทำงานได้สะดวก
 3. การตกแต่งผิวคอนกรีตจะสิ้นเปลือง น้อย เนื่องจากคอนกรีตที่สามารถใช้ได้กับปั๊มคอนกรีตนั้น จะต้องมีส่วนผสมของทรายละเอียดอยู่จำนวนหนึ่ง จึงทำให้ผิวของคอนกรีตที่เทโดยปั๊มคอนกรีตนั้นค่อนข้างเรียบ และไม่สิ้นเปลืองในการฉาบผิวหลังจากการถอดแบบแล้ว
 4. ค่าแรงงานในการเทจะน้อยลง ทั้งนี้เนื่องจากการเทคอนกรีตโดยใช้ปั๊มคอนกรีต จะใช้คนน้อยกว่าการเทคอนกรีต โดยวิธีอื่น ๆ และยังสามารถเทได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าอีกด้วย เป็นผลให้ค่าแรงงานในการเทน้อยลง
 5. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด จะลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานที่รวดเร็วของปั๊มคอนกรีต ทำให้ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดลดลง ผู้รับเหมาก่อสร้างจะได้รับค่าจ้างเร็วขึ้น ลดดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะต้องเสียไป สามารถรับงานได้มากขึ้นในระยะเวลาเดียวกัน
 6. คุณภาพของคอนกรีตในโครงสร้างดี ซึ่งเป็นผลมาจากคอนกรีตที่เทในแบบมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอและรวดเร็ว

ควรใช้ปั๊มคอนกรีตแบบปั๊มลากเมื่อไหร่ ?


การนำปั๊มลากจูงหรือปั๊มคอนกรีตแบบไม่มีรถบรรทุกไปใช้ลำเลียงคอนกรีต ให้ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เมื่องานของคุณกำลังเผชิญกับปัญหา หรือสถานการณ์ดังต่อไปนี้

 •     การขาดแคลนแรงงาน
 •     สถานที่ก่อสร้าง แคบไม่สามารถจอดรถ หรือติดตั้งปั๊มคอนกรีตแบบรถบรรทุก
 •     ต้องการส่งคอนกรีตขึ้นตึกสูง
 •     ระยะทางระหว่างจุดรถโม่กับสถานที่เทคอนกรีตห่างกันมาก
 •     งานใต้ดิน อุโมงค์ สถานที่แคบ หรือมีอุปสรรคมาก
 •     เวลาก่อสร้างมีจำกัด
 •     การเทคอนกรีตจำนวนมาก
 •     สถานที่เทคอนกรีต ยากต่อการลำเลียงคอนกรีตโดยวิธีอื่น
 •     มีการจัดส่งคอนกรีตอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ
 •     คนงานมีความรู้ ประสบการณ์และมีการวางแผนงานที่ดี

ขนาดปั๊มลากจูง ขึ้นอยู่กับ แบบปั๊มนั้น ๆ ขนาดความกว้าง ยาว ใกล้เคียงกัน

คุณสมบัติทั่วไป

model ปั๊มลากจูง
อัตราการส่งคอนกรีต 71 m³/h
แรงดันท่อคอนกรีต 71 บาร์

เสียงดัง 85 เดซิเบล เอ

แรงม้า 115kW(154 แรงม้า)
น้ำหนัก 4200 kg

การทำงานกับปั๊มคอนกรีต ปั๊มลากจูง

       ปั๊มลากจูง  นิยมใช้กับสถานที่ก่อสร้างที่ต้องการเทคอนกรีตทุกวัน ใช้ร่วมกับ Placing Boom ในการก่อสร้าง อาคารขนาดใหญ่  สูงหลายชั้น นิยมนำปั๊มคอนกรีตประเภทนี้ ยกไว้บนชั้นสูง เพื่อส่งต่อคอนกรีต โดยช่างปั๊มคอนกรีต จะทำการเดินท่อตามแนวไว้เลยจนกว่าจะแล้วเสร็จโครงการ                 

       ลำเลียงคอนกรีตผสมเสร็จ ต้องมีหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายด้วยกัน  หน้าที่ของแต่ละคนมีความสำคัยต่อประสิทธิภาพรวมในการใช้งานปั๊มคอนกรีต มาดูบทบาทแต่ละฝ่ายกัน

ศูนย์จัดส่งคอนกรีต

 •     เมื่อต้องใช้ปั๊มคอนกรีตต้องระบุและสั่งคอนกรีตสำหรับใช้กับปั๊มคอนกรีต
 •     ต้องกำชับผู้ควบคุมเครื่องชั่งว่า คอนกรีตนั้นใช้กับปั๊มคอนกรีต และรู้ส่วนผสมที่ถูกต้อง
 •     ก่อนเริ่มจัดส่งคอนกรีตต้องตรวจสอบกับหน่วยงานก่อสร้างว่าติดตั้งปั๊มคอนกรีต และเดินท่อส่งคอนกรีตเรียบร้อยและพร้อมที่จะเทหรือยัง
 •     ต้องรู้จำนวนที่เทล่วงหน้า เพื่อเตรียมวัตถุดิบ
 •     จัดรถโม่ให้เพียงพอ เพื่อการจัดส่งได้ต่อเนื่อง

ผู้ควบคุมเครื่องชั่ง

 •     ต้องรู้ส่วนผสมสำหรับงานปั๊มคอนกรีต ซึ่งมักใช้ซีเมนต์และทรายมากกว่าปกติ
 •     ต้องมีวัตถุดิบเพียงพอ
 •     เพื่อให้คอนกรีตที่มีค่ายุบตัว และคุณภาพสม่ำเสมอ ต้องคอยสังเกตความชื้นของทรายเปลี่ยนไปหรือไม่ โดยต้องปรับอัตราส่วนผสมให้ถูกต้องตามสถานการณ์
 •     จำเป็นอย่างยิ่งที่อัตราส่วนผสมของทรายในคอนกรีตต้องถูกต้องอยู่เสมอ
 •     ต้องคอยบันทึกปริมาณน้ำที่ใส่ในคอนกรีตอยู่เสมอ เพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสภาพ หิน ทราย
 •     ต้องสังเกตคอนกรีตทุกครั้ง หลังจากผสมเสร็จแล้วว่ามีค่ายุบตัว และความขันเหลวถูกต้อง

พนักงานขับรถโม่

 •     ควรผสมคอนกรีตให้เข้ากันทุกครั้งก่อนออกจากโรงงานคอนกรีต
 •     ต้องคอยสังเกตค่ายุบตัวของคอนกรีตก่อนคายออกจากโม่
 •     ต้องสำรวจทางเข้าเทคอนกรีตก่อนเข้าเทจริง ๆ และควรตรวจสอบว่ามีพื้นที่ให้รถโม่ 2 คันเข้าเทพร้อมกันหรือไม่
 •     ควรหมุนโม่ผสมคอนกรีตซ้ำ ๆ ก่อนคายคอนกรีตออกจากโม่ และระหว่างรอเทคอนกรีตให้หมุนโม่ช้า ๆ อยู่ตลอดเวลา
 •     พนักงานขับรถต้องแจ้งให้โรงงานคอนกรีตทราบถึงปัญหาที่หน้างาน รวมทั้งเรื่องคุณภาพคอนกรีตและอัตราการเทที่แท้จริง
 •     พนักงานขับรถต้องอยู่ที่รถโม่ตลอดเวลา
 •     เมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้ว ต้องเคลื่อนรถโม่ออกจากปั๊มโดยเร็ว เพื่อให้รถคันต่อไปเข้าเท
 •     ถ้าหากลูกค้าให้เติมน้ำที่หน่วยงาน ต้องให้ลูกค้าเซ็นรับผิดชอบในใบส่งสินค้า

พนักงานควบคุมปั๊มคอนกรีต

 •     มาถึงหน้างานก่อสร้างตรงตามเวลา หากมาไม่ทันต้องรีบแจ้งโรงงานคอนกรีตและผู้รับเหมาทราบ
 •     ตั้งปั๊มคอนกรีตให้ใกล้จุดที่จะ เทให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงความเอื้ออำนวยของสถานที่และความสะดวกของรถโม่ที่จะเข้าเท ควรมีที่พอให้รถโม่เข้าเทได้ 2 คัน
 •     ในกรณีที่ใช้ปั๊มบูมต้องระวังสิ่งกีดขวางข้างบน โครงหลังคา นั่งร้านโดยเฉพาะสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
 •     ต้องแน่ใจว่าติดตั้งท่ออย่างถูกต้องและมั่งคง โดยคำนึงถึงแรงกระแทกของท่อขนาดปั้ม
 •     เมื่อรถโม่มาถึง ต้องคอยช่วยโบกรถให้ถอยเข้า และต้องปิดตะแกรงเหนือ HOPPER ทุกครั้ง
 •     ก่อนรับคอนกรีต ต้องตรวจสอบว่า คอนกรีตผสมเข้ากันดีแล้ว หากต้องมีการแก้ไขต้องแจ้งให้ตัวแทนที่หน่วยงานทราบ
 •     ต้องแน่ใจว่าคนงานที่อยู่ปลายท่อรู้วิธีการทำงานที่ถูกต้อง
 •     ก่อนทำการย้ายปั๊มบูมต้องเอาบูมลงทุกครั้ง
 •     เมื่อเสร็จงานต้องทำความสะอาดปั๊มคอนกรีตและท่อส่งคอนกรีต


ปั๊มคอนกรีตแบบอื่น นอกจาก ปั๊มคอนกรีต ปั๊มลากจูง อาจเหมาะกับงานของคุณ
 • ปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 40 เม
  (฿ 18,000.0) ฿17,000.0
 • ปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 21 เม
  (฿ 12,000.0) ฿11,000.0
 • ปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 36 เม
  (฿ 15,000.0) ฿14,000.0
 • ปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 38 เม
  (฿ 16,000.0) ฿15,000.0
 • ปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 42 เม
  (฿ 19,000.0) ฿18,000.0