สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ สั่งง่าย ๆ สั่งออนไลน์ กับ ปูนมิกซ์.com หรือ poonmix.com

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com
โทร.สั่งคอนกรีต
 สั่งกับปูนมิกซ์
0 2077 0377
0 2946 6352
0 2946 7569

ช่องทางการชำระเงินค่าคอนกรีตและปั๊มคอนกรีต - PoonMix

การชำระเงินเมื่อสั่งจองคอนกรีตกับ PoonMix โดย PoonMix ได้อำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในชำระเงินค่าคอนกรีต หรือบริการของPoonMix ดังรายละเอียดดังนี้

ผ่านธนาคาร

โดยจ่ายที่เคาร์เตอร์เซอร์วิส ใน เซเว่น อีเลเว่น

ผ่านบัตรเครดิต ออนไลน์

การคืนเงิน