เหล็กเสริมคอนกรีต สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์.com หรือ poonmix.com

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com
โทร.สั่งคอนกรีต
 สั่งกับปูนมิกซ์
0 2077 0377
0 2946 6352
0 2946 7569
คอนกรีตเสริมเหล็ก

เหล็กเสริมคอนกรีต

หน้าที่เหล็กเสริมคอนกรีต

เหล็กเส้น ทำหน้าที่รับแรงดึง ส่วนคอนกรีต ทำหน้าที่รับแรงอัด เหล็กเสริมสำหรับ งานคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นชิ้นส่วนที่ทำหน้าที่รับแรงดึง (คอนกรีตปกติไม่สามารถรับแรงดึงได้) และช่วยให้คอนกรีตรับแรงอัดได้มากขึ้น ซึ่งมีลักษณะคล้าย กับกระดูกของสัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตที่โครงกระดูกรยางค์ ยึดเป็นโครงสร้างร่างกาย ส่วนเหล็กเสริม ช่วยยึดคอนกรีตไว้

เหล็กเสริมคอนกรีต ต้องเป็นเหล็กที่มีขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางเสมอต้นชนปลาย ขนาดพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า ที่คิดจากเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก ซึ่งกำหนดไว้ในแบบ เป็นเหล็กใหม่ผิวสะอาดปราศจากสนิม หรือน้ำมัน ไม่มีรอยแตกร้าวและมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของกระทรวง อุตสาหกรรม ทั้งขนาด ทั้งน้ำหนัก  และคุณสมบัติอื่นๆปริมาณ และขนาดทั้งหมดของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้ถือ ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในแบบโครงสร้าง  ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมเหล็กเสริม ตามตำแหน่ง ปริมาณ ขนาด และคุณภาพให้ถูกต้องตามแบบ และรายการประกอบแบบ โดยเคร่งครัด

ชนิดของเหล็ก

  1. เหล็กเส้นกลม (Round Bar)
  2. เหล็กรีดซ้ำ (Re-rolled Round Bar)
  3. เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar)


เหล็กเสริมคอนกรีตได้เป็น 2 กลุ่ม

  1. เหล็กเส้น นำมาผูดลวดเองหน้างาน
  2. เหล็กตะแกรงสำเร็จ นำมาปู พร้อมเทคอนกรีตได้เลย

เหล็กเสริมมัดเอง : เหล็กเสริมคอนกรีตมัดลวด


เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กตะแกรง

ตะแกรงแบบผูกเหล็กเอง

นำเหล็กเส้นกลม หรือเหล็กเส้นข้ออ้อย มาวางพาดกันเป็นตาราง  ขนาดตารางและ ขนาดเหล็กตามการออกแบบ ให้รองรับแรงดึง หรือ ตามการรองรับการใช้งาน แล้วใช้ลวดผูกเหล็กผูกให้ เป็นลักษณะของตะแกรง ก่อนทำการเทพื้นปูน หรือคอนกรีต


ตะแกรงไวร์เมช

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็ก และขนาดตารางต่างๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะของงานและขนส่งง่าย ใช้งานง่าย สั่งผลิตได้ตามความต้องการ ตะแกรงไวร์เมชมีหลายขนาด และมีทั้งเหล็กเส้นข้ออ้อย และเหล็กเส้นกลม

ลักษณะเหล็กเส้นมาตรฐาน

เหล็กเสริมคอนกรีตที่ดีต้องมีขนาดเสมอต้นเสมอปลาย มีพื้นที่หน้าตัดได้มาตรฐาน พื้นผิวเหล็กต้องไม่มีคราบสนิม คราบน้ำมัน หรือคราบใดๆ มาเกาะ และต้องได้มาตรฐานตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้ หากเหล็กสนิมหรือมีคราบใดๆ จับที่พื้นผิว ก็ไม่ควรนำมาใช้ หรือถ้าจะใช้ก็ควรนำมาขจัดคราบออกให้หมดเสียก่อน ถึงจะสามารถนำไปใช้ได้