ปูนไม่เต็มคิว ได้ไม่เต็ม สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์.com หรือ poonmix.com

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com
โทร.สั่งคอนกรีต
 สั่งกับปูนมิกซ์
0 2077 0377
0 2946 6352
0 2946 7569

ปูนไม่เต็มคิว ได้ไม่เต็ม

คอนกรีตไม่เต็มคิว

ปูนไม่เต็มคิว ได้ไม่เต็ม

ปิด เปิดอ่าน

การสั่งปูนผสมเสร็จ (รถโม่ปูน)  เวลาสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อก่อสร้าง ทางโรงผลิตจะจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จ โดยบรรทุกใส่รถโม่ปูนมา ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นโม่ใหญ่บรรจุได้ 5 คิว อาจมีบางคันบรรทุกได้ 6 คิว ซึ่งคอนกรีตจะต้องเต็มความจุของโม่บรรทุกพอดี ดังนั้นการตรวจรับคอนกรีตที่หน้างาน ต้องใช้วีธีการปีนขึ้นไปดู ว่าปริมาณคอนกรีตอยู่ระดับใด ก่อนที่จะให้พนักงานขนส่ง เทปูนลง นอกจากนี้ ยังต้องตรวจสอบแรงอัดว่า ถูกต้องตามที่สั่งหรือไม่ หากพบว่ามีหินมากกว่า ท่านลูกค้าสามารถเรียกเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบคุณภาพมาตรวจสอบหน้างานว่า ส่งปูนตรงตามที่สั่งหรือไม่ หากไม่ตรงท่านต้องไม่รับหรือไม่ เทคอนกรีต แล้วทางโรงผลิตจะจัดส่งมาให้ท่านลูกค้าใหม่

       กลับมาเรื่อง คอนกรีตไม่เต็มคิว สั่ง 5 คิวได้ 4 คิวหรือน้อยกว่าที่เราได้ชำระเงิน กรุณาโทรแจ้งได้ที่พนักงานที่ท่านสั่งจองคอนกรีตฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขด้วยการเพิ่มคอนกรีตให้เติมตามจำนวนที่ท่านต้องการ หรือส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบวัดเทียบปริมาณปูนที่เทลง

ตารางส่วนผสมคอนกรีต

ตารางส่วนผสมคอนกรีตใน 1 ลูกบาศก์เมตร
CONCRETE PROPORTIONS

 

ส่วนผสม
ซีเมนต์
ทราย
หิน
จำนวนน้ำ/ปูน 1 ถุง
จำนวนน้ำใน 1 ม.3
น้อยสุด
มากสุด
มากสุด
น้อยสุด
กก.
ถุง
ม.3
ม.3
ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร
1 : 1 : 2
540
10.8
0.39
0.78
16.6
18.0
180
196
1 : 1.5 : 2
490
9.8
0.52
0.69
 
 
 
 

1 : 1.5 : 2.5

440
8.8
0.47
0.78
 
 
 
 
1 : 1.5 : 3
400
8.0
0.42
0.85
25.0
29.0
200
230
1 : 2 : 2
440
8.8
0.63
0.63
 
 
 
 
1 : 2 : 2.5
400
8.0
0.57
0.71
 
 
 
 
1 : 2.5 : 2.5
360
7.2
0.65
0.65
 
 
 
 
1 : 2 : 3
360
7.2
0.52
0.78
27.0
30.0
198
215
1 : 2.5 : 3.5
310
6.2
0.56
0.78
 
 
 
 
1 : 2 : 4
320
6.4
0.45
0.89
27.8
30.1
178
193
1 : 3 : 3
310
6.2
0.67
0.67
 
 
 
 
1 : 3 : 4
270
5.4
0.59
0.78
25.0
29.8
160
179
1 : 3 : 5
240
4.8
0.52
0.87
 
 
 
 
1 : 3 : 6
220
4.4
0.47
0.94
39.0
41
173
183
1 : 4 : 6
200
4.0
0.57
0.85
 
 
 
 
1 : 4 : 7
180
3.6
0.52
0.91
 
 
 
 
1 : 5 : 7
170
3.4
0.60
0.48
 
 
 
 
1 : 6 : 8
150
3.0
0.63
0.83
 
 
 
 

หมายเหตุ : จากตารางข้างบนนี้ ส่วนผสมมวลหยาบ (หิน) ใช้ขนาด 1.5"-2.0"
                  ส่วนผสมมวลละเอียด (ทราย) มีความชื้น 5%-10%
                  อัตราส่วนผสมโดยปริมาตร

STRENGTH
(CYLINDER)
kg./sq.cm
SLUMP
cm.
W/C
CEMENT
kg./cu.m
SAND
kg./cu.m
AGG. 1"-#4
kg./cu.m
WATER
kg./cu.m
TOTAL WT.
kg./cu.m
60
7.5
0.75
200
800
 1,250
150
2,400
80
7.5
0.75
225
750
 1,270
158
2,403
110
7.5
0.65
250
730
 1,260
162
2,402
140
7.5
0.60
275
710
 1,250
165
2,400
180
7.5
0.55
300
700
 1,240
165
2,405
210
7.5
0.53
325
690
 1,220
172
2,407
240
7.5
0.50
350
680
 1,200
175
2,405
280
7.5
0.47
375
660
 1,190
176
2,401
300
7.5
0.45
400
650
 1,170
180
2,400
320
7.5
0.42
425
640
 1,155
180
2,400

ที่มา :   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ขนาดรถโม่คอนกรีตผสมเสร็จ

 

ขนาดรถโม่ปูนแบบเล็ก