สั่งซื้อคอนกรีต รถโม่กับหน้างานที่เหมาะสม สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์.com หรือ poonmix.com

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com
โทร.สั่งคอนกรีต
 สั่งกับปูนมิกซ์
0 2077 0377
0 2946 6352
0 2946 7569

สั่งซื้อคอนกรีต รถโม่กับหน้างานที่เหมาะสม

สั่งซื้อคอนกรีต โม่เล็ก โม่ใหญ่

สั่งซื้อคอนกรีต รถโม่กับหน้างานที่เหมาะสม

ปิด เปิดอ่าน

สั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ หรือ ปูนมิกซ์ มีคำนึงอย่างหนึ่งที่สำคัญต่อคุณภาพของคอนกรีต คือ ระยะเวลาในการเทคอนกรีตไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง นับตั้งตั้งผลิตจากโรงผลิต รวมการเดินทางด้วย อุปสรรคเรื่องทางเข้าอาจเป็นปัญหาสำหรับการลำเลียงคอนกรีตสู่จุดเท ถ้าปริมาณการเทมีปริมาณมาก คุ้มค่ากับการใช้เครื่องจักรช่วยในการลำเลียง ก็ไม่เป็นปัญหามากนัก แต่กรณีการเทไม่มาก เช่น การเทเข็มเจาะ พิ้นต่อเติม ปรับระดับพื้น งานเหล่านี้ ถ้าเลือกขนากโม่ไม่เหมาะสมมีผลต่อ ระยะเวลาการเท ที่อาจนานเกินระยะเวลาที่คอนกรีตคงสภาพ คุณภาพคอนกรีตที่ดีได้ หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเข้ามาที่ 02 946 6352 ,02 946 7569 หรือ line : poonmix เรายินดีช้วยเหลือเลือกขนาดรถโม่ที่เหมาสม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม ช่วยให้งานของคุณได้คุณภาพ ประหยัด ได้มาตรฐาน

แนวทางการเลือกรถโม่คอนกรีตเบื้องต้น

 

   

2 คิวต่อเที่ยว บรรทุกได้มากสุด 5 คิวต่อเที่ยว
3 เมตร ทางเข้าต้องกว้างอย่างน้อย 4 เมตร
  โค้งหักศอกต้องกว้าง อย่างน้อย 6 เมตร
เกิน 3 เมตร ระวังสายไฟ สายโทรศัพท์ ต้องสูงเกิน  เกิน 4 เมตร
ถนนดินอัดแน่น หรือ คอนกรีต   ถนนดินอัดแน่น หรือ คอนกรีต
  1.1 เมตร ท้ายรางสูง 1.5 เมตร
  2 เมตร ความยาวราง 1.5 เมตร
2 เมตร รางเสริม พีวีซี 4 เมตร
  5 ตัน น้ำหนักคอนกรีต 12 ตัน

 

ตารางเปรียบเทียบรถโม่เล็กกับรถโม่ใหญ่

บทความคอนกรีตอื่นๆคล้ายกับสั่งซื้อคอนกรีต รถโม่กับหน้างานที่เหมาะสม