ลูกปูน สำคัญมากสำหรับงานคอนกรีต สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์.com หรือ poonmix.com

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com
โทร.สั่งคอนกรีต
 สั่งกับปูนมิกซ์
0 2077 0377
0 2946 6352
0 2946 7569

ลูกปูน สำคัญมากสำหรับงานคอนกรีต

ลูกปูน สำคัญมากสำหรับงานคอนกรีต

ปิด เปิดอ่าน

ลูกปูน ท่านคงเคยได้ยิน เคยเห็นตามหน่วยงานก่อสร้าง ทั้งหลายมาบ้าง ลูกปูนนั้นเป็นชนิดหนึ่งของ ลูกหนุน (Spacer)
          ลูกหนุน นั้นมีหน้าที่จัดตำแหน่งเหล็กเสริมคอนกรีตให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามวิศวกรกำหนด ในแบบก่อสร้างนั้นวิศวกรจะระบุมาว่าให้เหล็กห่างจากผิวคอนกรีตระยะเท่าใด เช่น ถ้าวิศวกรระบุว่าให้มีระยะที่คอนกรีตหุ้มเหล็ก (Concrete Covering) เท่ากับ 30 mm. หมายความว่าระยะชั้นผิวเหล็กอยู่ห่างจากผิวคอนกรีต 30 mm.
 ผลกระทบถ้าระยะห่างไม่ได้ระยะตามกำหนดส่งผลให้

  1. ถ้าระยะมากกว่าที่กำหนด จะทำให้โครงสร้างรับแรงได้น้อยลง (โครงสร้างแข็งแรงร้อยกว่าที่ออกแบบไว้)
  2. ถ้าระยะน้อยกว่าที่กำหนด จะทำให้โครงสร้างนั้นไม่คงทน อายุการใช้งานสั้น เพราะว่าเหล็กเสริมแรงที่อยู่ในคอนกรีตเสี่ยงต่อการเกิดสนิม ผุกร่อน ส่วนมากที่พบบ่อยคือ งานฐานราก และงานเทตอม่อ ที่ระยะมักจะไม่ถูกต้อง หรือคลาดเคลื่อน

บทความคอนกรีตอื่นๆคล้ายกับลูกปูน สำคัญมากสำหรับงานคอนกรีต