แตกร้าวคอนกรีตแบบพลาสติก สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์.com หรือ poonmix.com

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com
โทร.สั่งคอนกรีต
 สั่งกับปูนมิกซ์
0 2077 0377
0 2946 6352
0 2946 7569

แตกร้าวคอนกรีตแบบพลาสติก

การแตกร้าวคอนกรีตแบบพลาสติก

แตกร้าวคอนกรีตแบบพลาสติก

การแตกร้าวของคอนกรีต แบบพลาสติก (PLASTIC SHRINKAGE CRACKING)

การแตกร้าวของคอนกรีต งานกลางแจ้ง เช่น ถนน ลาน ดาดฟ้า นั้นมักจะเกิดขึ้นขณะที่คอนกรีตกำลังแข็งตัว หรือทางวิชาการคอนกรีต เรียกว่า การแตกร้าวเนื่องจากการหดตัวแบบพลาสติก (Plastic Shrinkage Cracking) การแตกร้าวแบบพลาสติก จะไม่มีรูปแบบที่แน่นอน เป็นการแตกที่ไร้ทิศทาง

ตัดรอย แยกคอนกรีต
การตัดคอนกรีตป้องกันการแตกร้าว

ต่างกันกับการแตกร้าว เนื่องจากคอนกรีตหดตัวแบบคอนกรีตที่แห้งแล้ว ซึ่งสาเหตุเกิดจากการที่คอนกรีตอยู่ในสภาวะอากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า ความชื้นสัมพัทธ์ในช่องว่างและโพรงอากาศในคอนกรีต ทำให้คอนกรีตบริเวณผิวที่สัมผัส กับอากาศสูญเสียความชื้นไปสู่สิ่งแวดล้อม และเกิดการหดตัว
โดยการหดตัวที่เกิดขึ้นนั้น บางส่วนไม่สามารถกลับคืนสู่ สภาพเดิมได้แม้ว่าจะทำให้คอนกรีตเปียกชื้นขึ้นมาใหม่ คอนกรีตสดที่มี อัตรส่วนน้ำต่อวัสดุประสานสูง(W/C) จะมีช่องว่างคะปิลลารี (Capillary Pores) และปริมาณน้ำอิสระมาก

ทำให้น้ำระเหยออกจาก คอนกรีตได้สะดวกและปริมาณมาก ซึ่งรอยการแตกร้าวจะเป็นเส้นค่อนข้างตรง และยาว ที่มักจะเกิดขึ้น เมื่อไม่มีการ ตัดรอยต่อที่ถูกต้อง หรือที่ช่าง เรียกว่า การตัดจ๊อยท์(concrete joint cutting) ซึ่งงานหล่อพื้นคอนกรีต ขนาดใหญ่ เป็นผืนยาว ต้องทำการแบ่ง พื้นคอนกรีตเป็นส่วน ๆ เพื่อป้องกันการแตกร้าวที่ไร้ทิศทาง สาเหตุของการแตกร้าวเนื่องจากการหดตัวแบบพลาสติก

รูปแบบการแตกร้าวคอนกรีต

การแตกร้าวแบบพลาสติก พบเห็นทั่วไปได้จาก พื้นคอนกรีตขัดมัน ที่ช่างใช้การสาดปูนผง แล้วปาดเรียบ ใช้เกรียงขัดมัน ซึ่งจะเป็นทำให้เกิดการแตกร้าว แบบพลาสติก

สาเหตุการแตกร้าว แบบพลาสติก

การที่คอนกรีตเกิดแตกร้าวแบบพลาสติก มีสาเหตุมาจากคอนกรีตหดตัว อย่างเฉียบพลันในช่วง ที่คอนกรีตยังอยู่ในสภาพ ยังไม่แข็งตัว (Pre-hardened Stage) ซึ่งคอนกรีตในช่วงนี้ ไม่มีความสามารถในการรับแรงเค้น(stress) ที่เกิดจากแรงดึง (Tensile Stress) ซึ่งแรงเค้นเกิดขึ้น ขณะที่คอนกรีตมีการหดตัว เมื่อมีแรงเค้น เกิดมากเกินกว่าที่คอนกรีตสามารถรับแรงอัดได้ ก็จะเกิดการแตกร้าว

การป้องกันการแตกร้าวแบบพลาสติก(Plastic Shrinkage)

ในส่วนของผู้บริโภค ช่างที่เทคอนกรีตในสภาวะแวดล้อมอุณหภูมิสูง ปูนมิกซ์เสนอแนวทางป้องกันได้เบื้องต้น หลายแนวทาง ดังนี้

  1. วางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร เข้าช่วยในการทำงาน อย่างถูกต้องและเพียงพอ เหมาะสมกับ หน้างาน และสถานการณ์ กับปริมาณและอัตราการเทของคอนกรีตที่สั่ง งานเทคอนกรีตออกมา จะได้งานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอัตรากำลังพล แรงงาน และมีความความชำนาญ เพื่อให้การเทคอนกรีตเป็นไปอย่างรวดเร็ว ภายในเวลาเทคอนกรีต ประมาณ 2 ชม. และคอนกรีตยังคงอยู่ในสภาพคอนกรีตสด(fresh concrete)
  2. การตระเตรียมหน้างาน เพื่อเอื้ออำนวยให้กับรถโม่ที่จัดส่งคอนกรีต ใช้เวลาในการรับ-ส่งน้อยที่สุด หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความต้องการคอนกรีต ในปริมาณที่สูงและภายใน โครงการมีเนื้อที่ว่างพอ ควรพิจารณาตั้งโรงงานผลิตคอนกรีต ภายในบริเวณ โครงการเป็นการลดเวลาการจัดส่ง และความเสี่ยงจากปัญหาจราจร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตาม มาตรฐานและข้อกำหนด เช่น การใช้น้ำยาบ่มคอนกรีตฉีดฝอย คลุมผิวหน้าคอนกรีต หากคอนกรีตอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีมลภาวะไม่สูง แต่หากโครงสร้างคอนกรีต อยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีความรุนแรง เช่น ลมแรง ความเร็วเกิน 8 กม./ชม. การใช้น้ำยาบ่มคอนกรีต อาจเป็นมาตราการป้องกันที่ไม่เพียงพอ ควรเพิ่มผ้าใบพลาสติกคลุมปิด ผิวหน้าคอนกรีตทันทีหลังการปาดหน้า หากไม่สามารถหาผ้าใบพลาสติกได้ อาจใช้กระสอบป่านชุบน้ำให้ชื้นคลุมปิดแทน จะช่วยการหดตัว และยังป้องกันสิ่งปลอมปนตกใส่ คอนกรีต
  4. วางแผนงานให้ลดความรุนแรงที่มีผลกระทบมาจากสิ่งแวดล้อม - สภาพดินฟ้า อากาศ ให้ได้มากที่สุด ในกรณีของโครงการนี้ อาจมีการศึกษาพฤติกรรมของลมว่าพัดจากทิศใด ช่วงเวลาใดจะสงบที่สุดและอุณหภูมิอากาศที่ไม่สูงมาก และวางแผนการเทให้สอดคล้องกับช่วงเวลานั้น สามารถดูสภาพดิน-ฟ้าอากาศ รวมถึงการพยากรณ์ล่วงหน้าได้ที่นี่
  5. การเปิดโอกาสให้ผู้ออกแบบโครงการ ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสมกับการใช้งานของโครงการ โดยมีข้อกำหนดแค่คุณสมบัติหรือความสามารถ (Performance-based Specification) ของคอนกรีต เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อน ถนนสายพิเศษ ส่วนใหญ่โครงการเหล่านี้ มีการกำหนดคุณสมบัติคอนกรีต ที่จะใช้ในโครงการ
คลุมปิดคอนกรีต หรือบ่มคอนกรีต
ตัดกั้นรอยต่อ สำหรับการหดตัวและขยายตัว ของคอนกรีต และบ่มคอนกรีต 7-14 วัน ด้วยกระสอบป่านชุ่มน้ำ