พื้นบ้าน สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์.com หรือ poonmix.com

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com
โทร.สั่งคอนกรีต
 สั่งกับปูนมิกซ์
0 2077 0377
0 2946 6352
0 2946 7569

พื้นบ้าน

พื้นบ้าน พื้นห้อง

พื้นบ้าน

งานอื่น ๆ ที่สามารถใช้ปูนผสมมาตรฐานสำหรับพื้นบ้าน พื้นห้อง ไม่ได้ใช้ร่วมกับปูนรับแรงอัด (reinforcement)

 

  •     พื้นบ้าน พื้นห้องทั่วไป
  •     ห้องโถง ชานบ้าน
  •     พื้นสีต่าง ๆ ห้องเรือนกระจก
  •     ชั้นวางต่าง ๆ

 

งานอื่น ๆ ที่สามารถใช้ปูนผสมมาตรฐานสำหรับพื้นบ้าน พื้นห้อง ใช้ร่วมกับปูนซีเมนต์รับแรงอัด (reinforcement)  •     พื้นอู่รถยนต์
  •     พื้นห้องทำงาน
  •     พื้นโรงงานขนาดเล็ก