ลูกหนุน (Spacer) ใช้ให้ถูก สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์.com หรือ poonmix.com

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com
โทร.สั่งคอนกรีต
 สั่งกับปูนมิกซ์
0 2077 0377
0 2946 6352
0 2946 7569

ลูกหนุน (Spacer) ใช้ให้ถูก

ลูกหนุน (Spacer) ใช้ให้ถูก

ปิด เปิดอ่าน

ลูกหนุน (Spacer) แยกตามวัสดุที่ใช้ผลิต และเป็นที่แพร่หลาย แบ่งเป็นหลักๆ ดังนี้

  1.  ลูกหนุนปูน  ซึ่งเป็นลูกหนุนที่นิยมใช้ และเหมาะสมในการใช้งานมากที่สุด แต่สิ่งที่ต้องคำนึง คือ มาตรฐานกำหนดว่าลูกหนุนที่ทำจากปูนหรือคอนกรีตนั้น ต้องมีความแข็งแรงมากกว่าคอนกรีตที่เท เช่น เทคอนกรีตผสมเสร็จแรงอัด 240 ksc.cu. ลูกหนุนต้องมีกำลังอัดที่สูงกว่าคือมีกำลังอัดมากกว่าา 240 ksc.cu.  มักพบผู้รับเหมาใช้ลูกหนุนโดย ใช้ปูนก่อ + ทราย เอามาปั้นทำลูกปูน ซึ่งไม่ถูกต้อง เนื่องจากปูนทรายรับแรงอัดได้ไม่มาก
  2. ลูกหนุนโลหะ โลหะที่เหมาะสมที่สุด คือ เหล็กแบบเดียวกับที่ใช้เสริมแรงคอนกรีต  ระวังการใช้โลหะต่างชนิดกัน เพราะอาจจะส่งผลให้เหล็กเป็นสนิมได้ เนื่องจากปฏิกิริยาเคมี โดยเฉพาะ อลูมิเนียม และสแตนเลส สตีล   ลูกหนุนโลหะนั้นเหมาะสำหรับใช้จัดตำแหน่งเหล็กเสริมช่วงในของคอนกรีต เช่น ใช้กำหนดตำแหน่งของเหล็กเสริมบน ซึ่งมักเรียกว่า บาร์แชร์, เหล็กตีนกา เป็นต้น   ข้อควรระวังการติดตั้ง คือลูกหนุนติดกับแบบหล่อคอนกรีต เพราะจะทำให้ ลูกหนุนเป็นสนิม และลามไปยังเหล็กเสริมคอนกรีตได้
  3. ลูกหนุนพลาสติก ต้องคำนึงถึงเรื่องการขยายตัวที่มีต่างกันกับคอนกรีตอย่างมาก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการปริ-แตกร้าวได้ ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ แนะนำลูกหนุนคอนกรีตจะเหมาะสมกว่า|

ข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการใช้งานสำหรับโครงสร้างทั่วไป ไม่มีไอกรด ไอด่าง ไอเกลือ จากทะเล ฟอสเฟต ต่าง ๆ ท่าน สามารถใช้ระยะการวางง่ายๆ ดังนี้

  1.     ฐานรากและตอม่อ  50 mm. โดยที่ต้องติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต อย่าเทโดยใช้ดินเป็นแบบหล่อคอนกรีต
  2.     คาน-เสา มีความชื้น เช่น ดาดฟ้า ขนาดลูกหนุนแนะนำ 40 mm. 
  3.     คาน-เสา บริเวณไม่ชื้น  ขนาดลูกหนุนแนะนำ 30 mm.
  4.     พื้น บริเวณไม่ชื้น ขนาดลูกหนุนแนะนำ  20 mm.

บทความคอนกรีตอื่นๆคล้ายกับลูกหนุน (Spacer) ใช้ให้ถูก