CCP ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์.com หรือ poonmix.com

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com
โทร.สั่งคอนกรีต
 สั่งกับปูนมิกซ์
0 2077 0377
0 2946 6352
0 2946 7569

CCP ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

คอนกรีตชลบุรี

CCP ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นในปี 2526 จาก วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากการเติบโตอย่างต่อ เนื่องของภาคการก่อสร้างตามการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจประเทศซึ่งความสำเร็จจากจุดเริ่มต้นธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณูปโภคอย่างครบวงจร บริษัทฯได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและ ไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คอนกรีตรูปแบบใหม่ๆ ให้ก้าวทันวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการก่อสร้างและตอบรับกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน บริษัทฯนับเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตรายใหญ่ของประเทศ และรายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ที่ได้รับความไว้วางใจ ให้มีส่วนร่วมในโครงการภาครัฐ และภาคเอกชนสำคัญระดับประเทศมากมาย
      
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตของบริษัทฯ ที่จำหน่ายภายใต้ชื่อ “CCP” ประกอบด้วย 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับงานโครงสร้างงานระบบ และคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับงานตกแต่ง โดยทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยภายใต้โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหาร คุณภาพตามมาตราฐานโลก ISO 9001: 2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

คอนกรีตผสมเสร็จคุณสมบัติพิเศษ

  • คอนกรีตปรับระดับตัวเอง (Self Leveling Concrete) สำหรับงานซ่อมแซมพื้นผิว
  • คอนกรีตทนเกลือคลอไรด์ (Anti Chloride Concrete) สำหรับงานชายฝั่งทะเล คอนกรีตความร้อนต่ำ (Low Heat Concrete) สำหรับงานคอนกรีตที่เทพร้อมกันเป็นปริมาณมาก
  • คอนกรีตกำลังอัดสูงพิเศษ (Extra High Strength Concrete) สำหรับงานโครงสร้างรับแรงอัด อาทิ เสา คาน ฐานราก ปล่องลิฟท์

 

ตรวจสอบราคาCCP ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี  คลิกที่นี่แล้วเลือก CCP ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี