ซ่อมบันไดคอนกรีต สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์.com หรือ poonmix.com

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com
โทร.สั่งคอนกรีต
 สั่งกับปูนมิกซ์
0 2077 0377
0 2946 6352
0 2946 7569

ซ่อมบันไดคอนกรีต

ซ่อมบันไดคอนกรีต

ซ่อมบันไดคอนกรีต

วิธีการซ่อมบันไดคอนกรีต

ลักษณะบันไดคอนกรีตเกิดแตก กระเทาะออกมา การซ่อมบันไดคอนกรีต

อุปกรณ์ที่และเครื่องมือต้องเตรียม

  1. อุปกรณ์เจาะ สว่าน
  2. ฟุก แบบไดก็ได้
  3. เกรียงปาด
  4. อุปกรณ์ผสมปูน

ขั้นตอนปฏิบัติ

  1. เจาะฝังฟุก บริเวณที่คอนกรีต แตก หรือกระเทาะ ความถี่ประมาณความห่าง 2-5 ซม.ต่อตัว
  2. ราดน้ำลงบริเวณแตก เพื่อให้สะอาด และเพิ่มความชื้นบริเวณที่แตก
  3. เทปูน ใช้เกรียงปาดแต่งให้ได้ตามแบบเดิม ของบันได
  4. เสร็จเรียบร้อย รออย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้คอนกรีตแห้งตัว เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

บทความคอนกรีตอื่นๆคล้ายกับซ่อมบันไดคอนกรีต