อินทรีคอนกรีต สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์.com หรือ poonmix.com

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com
โทร.สั่งคอนกรีต
 สั่งกับปูนมิกซ์
0 2077 0377
0 2946 6352
0 2946 7569

อินทรีคอนกรีต

อินทรีคอนกรีต

อินทรีคอนกรีต

โดยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)  ด้วยประสบการณ์ ในอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ ประกอบกับความชำนาญเฉพาะด้าน และเทคโนโลยีในระดับสากล จากกลุ่มบริษัท โฮลซิม ทำให้วันนี้ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด มีรากฐานแข็งแกร่ง พร้อมที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ ด้วยการพัฒนาองค์กรในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งการริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อนำมาซึ่งองค์ความรู้ในการบริหารจัดการงานบริการ ที่เข้าถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าอย่างแท้จริง รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมทุกการใช้งาน

ตรวจสอบราคาอินทรีคอนกรีต  คลิกที่นี่แล้วเลือก อินทรีคอนกรีต