poonmix ต้องการสั่งคอนกรีต ให้เราช่วย

poonmix logo

ติดต่อปูนมิกซ์

ส่งความต้องการของท่าน ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง หรือ ท่านสามารถ ติดต่อทางช่องทางอื่น ๆ ได้เช่นกัน

กรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูล

 

สั่งซื้อคอนกรีต ต้องเตรียม ?

  • แผนที่งาน ที่ต้องการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อสะดวกในการจัดส่ง และแจ้งชื่อผู้ติดต่อ นายช่าง ช่างที่ควบคุมการเทคอนกรีตผสมเสร็จ
  • กำลังอัดของคอนกรีต ที่ต้องการ
  • ปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จ ที่ต้องใช้เป็นลูกบาศก์เมตร(คิว) ระยะเว้นช่วงของการให้รถปูนส่ง กรณีใช้มากกว่าหนึ่งเที่ยว
  • วัน-เวลา ที่ต้องการเทคอนกรีต
  • ทำการจองเวลาจัดส่ง คอนกรีตผสมเสร็จ ควรจองล่วงหน้าก่อน 1-3 วันก่อนเวลาเทจริง เพื่อให้ได้เวลาเทคอนกรีตตรง วัน-เวลา ที่ท่านต้องการเทคอนกรีต
  • ชำระเงินก่อนเทคอนกรีต ชำระเงินแล้ว กรุณาส่งสลิป แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อเตรียมจัดส่งตามกำหนดเวลาต่อไป

บริษัท ฟิฟ ซี จำกัด