c-pac ปูนคอนกรีตผสมเสร็จ ขายคอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตผสมเสร็จ นครหลวง cpac ราคาสั่งปูนออนไลน์ ส่งได้ทั่วประเทศ

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
โทร.0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.comโทร.0 2077 0377
» 0 2946 6352
  » 0 2946 7569
   » สั่งคอนกรีต

  คุณสมบัติคอนกรีตผสมเสร็จ  ราคาปูนมิกซ์

 • อินทรีคอนกรีตรถเล็ก เข็มเจาะเล็ก 280ksc.cu...

  คอนกรีตเข็มเจาะเล็ก สำหรับงานเข็มเจาะ รองรับน้ำหนั » ดูรายละเอียด

  • ฿3,080.00
  • ฿ 3,070.00
  • ขอราคาถูกกว่านี้ คลิก !
 • อินทรีคอนกรีตรถเล็ก เข็มเจาะเล็ก 240ksc.cu...

  คอนกรีตเข็มเจาะเล็ก สำหรับงานเข็มเจาะ รองรับน้ำหนั » ดูรายละเอียด

  • ฿3,030.00
  • ฿ 3,020.00
  • ขอราคาถูกกว่านี้ คลิก !
 • อินทรีคอนกรีตรถเล็ก เข็มเจาะเล็ก 210ksc.cu...

  คอนกรีตเข็มเจาะเล็ก สำหรับงานเข็มเจาะ รองรับน้ำหนั » ดูรายละเอียด

  • ฿2,980.00
  • ฿ 2,970.00
  • ขอราคาถูกกว่านี้ คลิก !
 • อินทรีคอนกรีตปั๊ม+กันซึมรถเล็ก 400ksc.cu...

  คอนกรีตปั๊ม+กันซึมรถเล็ก สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ใ » ดูรายละเอียด

  • ฿3,390.00
  • ฿ 3,380.00
  • ขอราคาถูกกว่านี้ คลิก !