c-pac ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ ขายคอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีต cpac ราคา cpacสั่งปูนออนไลน์ ส่งได้ทั่วประเทศ

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com
โทร.สั่งคอนกรีต
 สั่งกับปูนมิกซ์
0 2077 0377
0 2946 6352
0 2946 7569

  คุณสมบัติคอนกรีตผสมเสร็จ  ราคาปูนมิกซ์

 • คิวมิกซ์คอนกรีตโพสท์เทนชั่น 400 Ksc.Cu 3 วัน ..

  คอนกรีตผสมเสร็จที่ถูกออกแบบมาสำหรับงานโพสท์เทนชั่น » ดูรายละเอียด

  • ฿3,160.00
  • ฿ 2,559.60
  • ขอราคาถูกกว่านี้ คลิก !
 • คิวมิกซ์คอนกรีตโพสท์เทนชั่น 380 Ksc.Cu 3 วัน ..

  คอนกรีตผสมเสร็จที่ถูกออกแบบมาสำหรับงานโพสท์เทนชั่น » ดูรายละเอียด

  • ฿3,090.00
  • ฿ 2,502.90
  • ขอราคาถูกกว่านี้ คลิก !
 • คิวมิกซ์คอนกรีตโพสท์เทนชั่น 350 Ksc.Cu 3 วัน ..

  คอนกรีตผสมเสร็จที่ถูกออกแบบมาสำหรับงานโพสท์เทนชั่น » ดูรายละเอียด

  • ฿3,020.00
  • ฿ 2,446.20
  • ขอราคาถูกกว่านี้ คลิก !
 • อินทรีคอนกรีตรถเล็ก เข็มเจาะเล็ก 400ksc.cu...

  คอนกรีตเข็มเจาะเล็ก สำหรับงานเข็มเจาะ รองรับน้ำหนั » ดูรายละเอียด

  • ฿3,420.00
  • ฿ 3,410.00
  • ขอราคาถูกกว่านี้ คลิก !