คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc คืออะไร สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์.com หรือ poonmix.com

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
โทร.0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.comโทร.0 2077 0377
» 0 2946 6352
  » 0 2946 7569
   » สั่งคอนกรีต

คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc คืออะไร

เกจ์วัดกำลังอัด

คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc คืออะไร ปิด เปิดอ่าน

คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc แยกเป็น สามส่วนเพื่อความชัดเจนในความหมาย ดังนี้

  • ส่วนที่หนึ่ง คอนกรีตผสมเสร็จ คือ คอนกรีตที่สั่งมาจากโรงผลิต บรรทุกมาส่งถึงที่บ้าน และพร้อมเทได้ทันที ไม่ต้องผสมอะไรเพิ่ม
  • ส่วนที่สอง 240 คือ ขนาดน้ำหนักที่กดลงตามแนวดิ่ง
  • ส่วนที่สาม ksc คือ หน่วยของน้ำหนัก มาจาก kilogram per square centimetre (kg/cm2) หรือ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร(กก./ตร.ซม.) เป็นหน่วยของกำลังอัด ใช้เกจ์กำลังอัดในการวัดขนาดของแรงอัด 1 กก./ตร.ซม.เท่ากับ 0.980665 บาร์ (bar)


เมื่อเป็นคอนกรีตผสมเสร็จ ในเมืองไทยใช้มาตรฐานทางฝั่งอเมริกา แต่การอ้างอิงกำลังรับแรงอัด มักจะใช้ทั้ง 2 ระบบ คือ อเมริกา (Cylinder : ทรงกระบอก) และ อังกฤษ (Cube : ลูกบาศก์)


คอนกรีตกำลังอัด 240 ksc.cu(cu->Cube) หมายถึงคอนกรีตที่มีกำลังอัด 240 กก./ตร.ซม. ลูกบาศก์
คอนกรีตแรงอัด 240 ksc.cu(cu->Cube) หมายถึงคอนกรีตที่มีกำลังอัด 240 กก./ตร.ซม. ลูกบาศก์

บทความคอนกรีตอื่นๆคล้ายกับคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc คืออะไร