คอนกรีตผสมเสร็จ Cpac สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์.com หรือ poonmix.com

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
โทร.0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.comโทร.0 2077 0377
» 0 2946 6352
  » 0 2946 7569
   » สั่งคอนกรีต

คอนกรีตผสมเสร็จ Cpac

ขั้นตอนการจองคอนกรีต

คอนกรีตผสมเสร็จ Cpac ปิด เปิดอ่าน

ขั้นตอน
1.จัดเตรียมพื้นที่ให้เรียบร้อย
2.คำนวณพื้นที่ว่ากี่ตารางเมตร
3.นัดหมายเวลากับแพล้นท์ปูนที่จะนำรถมาเท
4.ให้ข้อมูลว่าพื้นที่กี่ตารางเมตร หนาเท่าไหร่ ทางแพล้นท์เขาจะคำนวณว่าจะต้องใช้กี่คิว
5.ชำระเงินค่าสินค้า

บทความคอนกรีตอื่นๆคล้ายกับคอนกรีตผสมเสร็จ Cpac