สาระประโยชน์ต่อเติมบ้าน สร้างบ้าน งานคอนกรีต

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
โทร.0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.comโทร.0 2077 0377
» 0 2946 6352
  » 0 2946 7569
   » สั่งคอนกรีต

หน่วยวัด ศัพท์ คอนกรีตผสมเสร็จ

  • ค่ายุบตัว (Slump)

    ค่ายุบตัวไม่ได้เป็นค่าที่วัดความสามารถเทได้ของคอนกรีตโดยตรง แต่เป็นการวัดความข้นเหลวของคอนกรีต(Consistency) หรือลักษณะการไหลตัวของ » ดูรายละเอียด

  • คอนกรีตผสมเสร็จคืออะไร

    คอนกรีต คือ วัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการก่อสร้าง อาคาร และ สาธารณูปโภค ต่างๆ เช่น อาคาร บ้านเรือน สะพาน และ เขื่อน ซึ่ง ส่ว » ดูรายละเอียด

  • ความแข็งแรงของคอนกรีตผสมเสร็จ

              คอนกรีตผสมเสร็จเมื่อหล่อและถอดแบบแล้วก็มีความแข็งแรงเหมือนดั่งหิน แต่ในความ » ดูรายละเอียด